onsdag 20 april 2016

Ständigt yrvaket

Ledarskap
Tekniskt beskrivs en ledare som "något varigenom energi strömmar". Det tycker jag är en bra beskrivning av en chef eller ledare som klarar sitt uppdrag att leda bättre än andra. Ledarskap handlar också om att gå före och visa vägen. Vad är det som har hänt i Sverige när avsaknaden av ledarskap för Sverige är så totalt? Hur är det möjligt att stora partier som Socialdemokraterna inte kan hitta bättre ledare? Hur är det möjligt att MP inte förstår att välja människor på ledande uppdrag som också har en rimlig chans att utföra ett bra ledaruppdrag i regeringsställning? Om man "bara" är ett oppositionsparti kan man välja vilka sopor som helst som företrädare, det är aldrig skarpt regeringsläge. De partier som seriöst vill ta ansvar för befolkningen lokalt, nationellt och stor-regionalt måste göra ett seriöst arbete med att få fram dugliga ledare som kan klara av att ta ett ansvarsfullt och representativt uppdrag som till exempel kommunalråd eller minister.


Den stora bristen på dugliga ledare visar sig i den ständiga oförmågan att tidigt uppfatta och kommunicera verkligheten och förbättringsförslag. Det är skrämmande att kommuner och riket så sent reagerar på de allt större utmaningar vi har. Det är inga utmaningar som kommer hastigt och vi har på många sätt oss själva att skylla. Varför är det politiska systemet så odugligt på att tidigt ta ansvar och leda. Centerpartiet i Uppsala lägger ner mycket möda på att försöka förstå många människors verklighet och tar dessutom del av befintlig fakta. Av det lär man sig mycket och kan ta ledarsansvar. Jag och Centerpartiet i Uppsala tänker fortsätta det viktiga arbetet. Det är bästa vägen framåt för Uppsalaborna och svenskarna. Varför klarar till exempel MP bara av att göra skrämmande scenarier kopplat till klimat och miljöutvecklingen? I min värld ska man inte ha en plats i vare sig en lokal eller nationell regering om man inte klarar av att göra rimliga scenarier inom alla områden som starkt påverkar vårt samhälle. Om man gör det förstår man att vi har en stor skuld att lösa inom integrationsområdet. Det brådskar! Det ständigt naiva och yrvakna förhållningssättet till svåra frågor måste få ett slut. Oavsett regering måste de visa att de fattar hur verkligheten ser ut och de måste göra det trovärdigt att de har en bra plan för hur de leder folket mot en bättre framtid. Och när det är tuffa tider, och när lågkonjunkturen kommer nästa gång, då måste man kunna vara ett ankare i stormigt vatten! Tror du att Romson och Löfvén är de ankare vi behöver? Hur svårt kan det vara?
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/analytikern-alla-regeringar-har-misslyckats
http://www.di.se/artiklar/2016/4/7/ledare-integrationen-mer-akut-an-vad-vi-trodde/
http://www.expressen.se/debatt/svensk-ekonomin-visar-pa-dodsandning/
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar