måndag 11 april 2016

Kraftig upplåning under "goda tider"

Fylla på i ladorna i goda tider
Inom kort lägger en av Sveriges svagaste regeringar någonsin fram sitt budgetförslag. De har redan varit ute och lekt jultomtar i olika sammanhang. Bland annat är finns deras "fina" förslag att ge 10 miljarder kronor mer till kommunerna i statliga anslag. Det är bra att förslaget denna gång är en finansiell förstärkning till kommunerna utan hårt styrda anslag från olika delar av statens byråkrati. Jag hoppas verkligen att det blir mer av den typen av finansieringsstöd till kommunerna i framtiden. Alla småanslag är både administrativt dyra att hantera och blir ofta mer fel än rätt eftersom kommunerna på olika sätt alltid har olika utmaningar. Statens tomtedräkt är dock lite löjeväckande eftersom det också är statens migrations och integrationspolitik (eller avsaknad av en bra sådan politik) som driver på kostnadsutvecklingen bland många kommuner. Det är också mycket oroande att staten, och många kommuner, i en tid som vissa klassar som högkonjunktur sätter svenskarna och kommuninvånarna i en allt värre skuldsituation. Om det är goda ekonomiska tider ska man kunna spara pengar för att kunna ta av dem i dåliga tider. Vad tror du händer när vi inom kort får nästa lågkonjunktur om vi i högkonjunktur allt mer tvingas skuldsätta kommande generationer?


Göran Persson tyckte det var jobbigt när han under inledningen av 90-talet fick åka runt och träffa "finansvalpar" som styrde över Sveriges möjligheter att låna pengar. Vi får se vilken som är statsminister och finansminister nästa gång svenska representanter ska stå med mössan i hand och lyda kraven från nya "finansvalpar"... Överkonsumtionen finansieras genom att riksgälden ger ut statsobligationer. Någon måste vara beredd att köpa dem för att ett folk ska kunna konsumera och investera mer än vad de själva kan finansiera. I värsta fall är det svenska pensionsfonder som pressas att köpa allt osäkrare svenska statsobligationer.


FN drog tillbaka sin prognos av jordens ekonomier där Sverige på trettio år åter prognosticerades bli ett relativt fattigt land. Trots att prognoserna drogs tillbaka är det inte en osannolik utveckling om vi inte förbättrar försörjningskvoten och ser till så att allt färre människor lever på försörjningsstöd och andra bidrag. Visst förstår du att väldigt billiga pengar (ränteläget), en försvagad krona och höga invandringskostnader kraftigt och kortsiktigt dopat svensk ekonomi?  Visst förstår du till exempel att vi egentligen inte har en ekonomisk tillväxt bara för att ett exportobjekt som tidigare växlades till 10 kronor helt plötsligt ger 11 kronor för att den svenska kronan försvagats?


Jag tycker att moderaternas skuggfinansminister Ulf Kristersson var mycket duktig igår på Agenda. Han uttryckte gång efter gång sin oro över hur den nuvarande regeringen övergett princip efter princip för att säkra en god ekonomisk hushållning. Det är mycket allvarligt. Det är också mycket allvarligt att vi lånar för att täcka löpande utgifter i en tid då vi skulle behöva spara pengar istället för att låna pengar. Även om det är dopad "god ekonomi". Kristersson tog också gång efter gång upp att man måste prioritera. Om nu staten vill förstärka kommunernas ekonomier får väl staten dra ner på andra utgifter istället för att låna till konsumtion i "högkonjunktur"....


Varför lägger FINDUS ner sin verksamhet i Sverige? Trots att vi har många människor som lever på försörjningsstöd, i olika former, och regeringen tror att Sverige är attraktivt för industriverksamhet talar väl Bjuvs chock för sig själv. Nu drivs också kostnaderna upp ännu mer genom att till exempel byggnadsfacken strejkar.. Ardalan Shekarabi, som debatterade mot Kristersson, talade "vackert" om taxichauffören, undersköterskan osv som behövde mer pengar och som nu skulle få det av tomtestaten. Det är inte staten eller någon offentlig verksamhet som skapar välfärdens ekonomiska grund. Den skapas av ett välmående näringsliv. FINDUS lägger ner i Bjuv och satsar istället i Tyskland. Hur mycket effektivare än svenskarna är tyskarna?  Istället för att exportera matglädje från Skåne kanske det är terrorister som är den nya exporten från Skåne och andra delar av Sverige? Varför har inte Tyskland haft samma problem som Sverige med export av terrorister som mördar i Paris, Bryssel och för till exempel IS i Mellanöstern?  Vi har en vilsen regering.   
http://www.svtplay.se/video/7412029/agenda/agenda-10-apr-21-15
https://www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/statsskulden/Fakta_om_statsskulden/
https://www.riksgalden.se/sv/For-investerare/upplaning_statsskuld/
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsbudgetens-ramverk/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Aktuell-befolkningsprognos/Sveriges-framtida-befolkning-20152060/273432/
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/bjuvborna-sluter-upp-bakom-de-anstallda
http://www.findus.se/
https://soundcloud.com/stefanhannaspod/stefan-hanna-podcast-11-en-socialtjanst-i-nodInga kommentarer:

Skicka en kommentar