torsdag 14 april 2016

Farlig ekonomisk politik

Oansvarigt
Visst förstår du att svensk ekonomi är kraftigt dopad? Den relativt höga tillväxt vi har är i huvudsak ett resultat av billiga pengar (låg ränta), svagare valuta (exportintäkter blir mer i kronor utan att vara mer i volym) och en kraftig tillväxt inom migrationsindustrin. Den reella förbättringen är tack vara Alliansens tidigare politik. En politik som inkluderade RUT och som regeringen först skulle försämra och som de nu klokt istället delvis bygger ut. Högkonjunkturen är artificiell om du frågar mig. Sedan 2008 har sedelpressarna gått varma... Och IMF tycker att läget är så allvarligt runt om i världen att alla länder uppmanas att fortsätta att "pressa" billiga pengar.. Om det nu är "högkonjunktur" i  Sverige är det tid att spara i ladorna, inte att låna för välfärdskonsumtion som vi inte hållbart har råd med. Och de 10 miljarder som staten ökar sina statliga kommunbidrag med motsvarar INTE alls de stora kostnadsökningar som statens migrationspolitik medfört. Vi kan bara bli hållbart rikare om ekonomin reellt växer konkurrenskraftigt. För att skapa konkurrenskraft måste fokus vara på att skapa ett företagsamt och flitigt samhälle. Inget annat.
http://www.di.se/artiklar/2016/4/13/ledare-skattechockens-verkliga-pris-holjt-i-dunkel/
http://www.di.se/artiklar/2016/4/13/foretagarna-sagar-varbudgeten/
http://www.di.se/artiklar/2016/4/13/imf-hot-mot-finansiell-stabilitet-okar/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6410412


Budgeten gör det olönsammare att jobba och underlättar inte för företagande
Regeringen gör det mer och mer olönsamt att jobba och underlättar inte för företagande. Var är de nödvändiga jobbskapande reformerna? Jag gillar förslaget om att enmansföretag som anställer en person utöver sig själv ska slippa arbetsgivaravgift ett tag. Jag motionerade om detta för flera år sedan inom Centerpartiet och det är vår politik. Men det är långt ifrån tillräckligt för att näringslivet ska stärkas. Trots farligt låga räntor är företagens nyinvesteringar i Sverige på en oroande låg nivå.


För ett styre som säger sig värna välfärdens kärna är det anmärkningsvärt att regeringen nu försämrar våra möjligheter att långsiktigt kunna hålla kvaliteten i välfärdens kärnverksamhet på en acceptabel nivå. När nästa lågkonjunktur slår in kommer vi tvingas till mycket svåra beslut och nedskärningar.


De säger att det kommer bli svårare att få människor och nyanlända i jobb, men presenterar inga jobbskapande reformer. Sysselsättningsgraden bland asylinvandrade är mycket låg. I regeringens budget kan man se att de prognostiserar att redan 2020 ökar antalet arbetsföra i olika typer av bidragssystem till en miljon personer. Att finansminister Magdalena Andersson anser att "ett högt antal asylsökande 2015 innebär bara tillfälliga kostnader men påverkar inte den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna och bör därför inte mötas av motsvarande åtstramningar". Andersson kommentar om att migrationskostnaderna inte får kraftigt långsiktiga effekter är häpnadsväckande och ansvarslös.


Regeringen gör det allt mer osannolikt att de ska nå sitt eget arbetslöshetsmål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Var är de nödvändiga reformerna? Det Sverige behöver är nyval och en nyordning där tillväxtvänliga partier skapar ett demokratiskt lag. Det är vad Sverige behöver.


Centerpartiet vill att alla arbetsföra ska komma snabbare i jobb. Både nationellt och lokalt i har Centerpartiet lagt många förslag på hur integrationen och inkluderingen ska öka. Mer pengar måste satsas på civilsamhället och inom skolan  i stället för på allt mer och centraliserad kommunal byråkrati och på vänsterns plakatpolitik som gör en ansträngd ekonomi ännu mer ansträngd.


Av de 10 ”välfärdsmiljarder” som regeringen fördelar till kommunerna får Uppsala kommun 130 miljoner. Risken är stor att det endast blir tillfälliga lokala budgetförstärkningar som försenar Uppsala kommuns nödvändiga effektivisering av verksamheterna. Kortsiktiga statsbidrag riskerar att försätta Uppsala kommun i en framtida ännu allvarligare ekonomisk situation än idag. Hur blev det politiska ansvarstagandet så kortsiktigt och ansvarslöst? Jag blir arg över att det inte är självklart att driva en politik som gör att vi kan lämna något lika bra eller bättre till kommande generationer i Uppsala och övriga Sverige. Ta inte 50 års relativt och generellt högt välstånd för Sveriges befolkning för given! Det är ingen naturlag! Du har väl inte glömt Astrid Lingrens Pomperipossa? Läs den! Det är en idiotisk väg framåt att ännu mer beskatta arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar