tisdag 29 mars 2016

Kärnverksamhet

Kärnverksamheten
Vad händer om det offentliga blir smalare och bättre? Visst är vi svenskar förvånansvärt positivt inställda till offentlig sektor och staten, så är det. Men varför då? Kanske för att många tänker vänstertankar som gör att man tror att det offentliga också med fördel alltid ska utföra allt som skatten och offentliga avgifter ska finansiera. Många tror säkert att man kritiserar sjuksköterskor, läkare, poliser, domare, lärare, bygglovshandläggare, socialarbetare och så vidare bara för att man inte gillar att staten, kommuner och landsting ska driva en massa verksamheter. Så är det självklart inte!


Domare, åklagare, poliser, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, militärer, kommunala handläggare med flera gör stora och viktiga insatser för att vårt samhälle ska fungera bra. Men alla behöver inte vara offentligt anställda. Konkurrens bidrar till innovationer och dessutom till att vi får mer för varje skattekrona. Jag tycker definitivt att det offentliga måste bli smalare och bättre! Vad skulle hända om bara kärnverksamheten får finansiering och resten avvecklas? Möjligen skulle vi få lägre skatter. Framförallt skulle vi få mer av det vi vill ha istället för en massa som inte ska prioriteras. I min värld skulle vi inte få färre arbetstillfällen. De som jobbar inom alla verksamheter som kan läggas ner kan med fördel förstärka Rättssystemet (domare, åklagare, polis och kanske till och med fler advokater), fler nya lärare, fler inom omsorgen och ett förstärkt försvar. Lite omförflyttningar genom medvetna prioriteringar helt enkelt. Vad ska vi avveckla för att istället omfördela till det vi anser viktigast? Om vi dessutom kraftigt effektiviserar bidragssystem och ärehanteringar inom kommuner och landsting så frigörs massor av skattepengar. Vad väntar vi på?
http://www.synonymer.se/?query=omf%F6rdela
http://ekonomistas.se/2010/12/23/tva-fragor-om-omfordelning/


Annie Lööf är snart på heltid tillbaka i rikspolitiken. Det har sannerligen hänt mycket under mammaledigheten. Det finns många som tycker vad andra ska tycka. Personligen hoppas jag att Sverige och Uppsala lyckas formera sig så att vi slipper vänster och naivistpolitik efter valen 2018.
http://www.di.se/artiklar/2016/3/28/ledare-annie-loof-maste-tanka-nytt/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar