lördag 12 mars 2016

En objektiv nulägesbeskrivning

Ansvar
Vilket ansvar är det rimligt att en enskild människa förväntas ta? Vad innebär det att matcha rättigheter med skyldigheter? Det kan tyckas vara enkla frågor. Har du enkla svar? I ett samhällsbygge är det fundamentala frågor för vilka vägval som tas av dem som har ett särskilt ansvar för det gemensamma samhällsbyggets utveckling. Är det rimligt att enskilda människor i det land med världens högsta skattetryck också ska ta ett stort eget ansvar för att teckna sjukvårdsförsäkringar och att hjälpa utsatta människor med skattade pengar och använda eget boende som sociala bostadsplatser? Äntligen görs ett försök till ett nationellt möte om Sveriges svåra sociala läge. Lite kul är det att Falköpings kommun, den kommun där jag föddes, tagit initiativet till en konferens om de stora utmaningar vi har. Det är en bra start men det är inte primärt politiker som borde vara talare på en liknande konferens. Det som behövs är en så objektiv beskrivning som möjligt av nuläget och så sannolika beskrivningar av framtidsscenarier som möjligt om inte omfattande reformer genomförs med bred politisk majoritet. Den objektiva beskrivningen görs bäst av till exempel Migrationsverket, Polisen, relevanta tjänstemän från Malmö, Göteborg, Södertälje, Stockholm och några av de mindre orter som per capita tagit emot flest folkvandrande asylsökande de senaste åren. Rätt meningslöst att politiker som hittills inte klarat av att hantera den svåra situationen ska tala fritt utan de borde tvingas förhålla sig till en så objektiv och bred nulägesbeskrivning som möjligt.
http://vemfn.se/


Stora utmaningar allt större, för var dag som går
Sveriges svaga regering höjer rösten mot andra EU länder och tror att det har någon betydelse.. Tyskland och dess ledare Merkel har allt större nationella problem med de stora samhällsutmaningar som de kraftiga folkvandringarna innebär. I Tyskland växer nu också de så kallade bruna krafterna kraftigt som en konsekvens av allt större sociala konflikter. Sverige och Tyskland är goda exempel på länder där det politiska systemen varit oförmögna att i tid inse vilka konsekvenser folkvandringarna innebär. Konsekvenser som inte snabbt kan lösas. Förre statsministern Göran Persson uttrycker också frustration över denna senfärdighet och oförmåga att reformera våra system att bättre möta de utmaningar vi har. Inte minst ifrågasätter han Sveriges oförmåga att hantera tiggeriproblematiken. För enskilda människor som tigger är ett liv i tiggeri en acceptabel väg framåt. Det är inte heller en acceptabel väg framåt att svenska folket ska ta ansvar för fattigdomsbekämpning för medborgare i andra EU länder. Intressant att Jan Björklund och Liberalerna nu vill utmana Socialdemokraterna om vilka som är bäst på att försvara den "svenska modellen". Om möjligt blir det politiska läget än värre i Sverige. Var är de nödvändiga reformförslagen som trovärdigt möter våra nya utmaningar?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22424955.ab
http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/99397
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22428070.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22428344.ab
http://www.dn.se/nyheter/varlden/merkels-flyktingpolitik-far-valjarnas-dom/


Bostäder och verksamhetslokaler
Bara en, om än central, stor utmaning Sveriges olika delar har kopplat till den kraftiga folkvandringen till landet är behovet av bostäder och verksamhetslokaler. Även om de flesta som kommit och kommer till Sverige skulle klara av att betala för sitt boende tar det lång tid och är väldigt dyrt att bygga alla de bostäder och verksamhetslokaler som krävs. Vad tror du händer när många platser i Sverige försöker bygga massor av byggnader? Tror du att det finns tillräckligt med hantverkare för att göra jobbet om vi utgår ifrån att det finns färdiga platser att bygga på? Tror du att bristen på hantverkare påverkar priserna för att bygga? Tror du att bristen på hantverkare även påverkar kvaliteten på många av de byggen som genomförs? Vem ska ta kostnaderna för alla bostäder som inom några år kan stå tomma om vi antar att många av dem som flytt från krig vill hem igen när det blir fred? Jag lyssnade på en dragning om våra nationella utmaningar på en strategisk planeringskonferens i Uppsala kommun igår. För att uttrycka det milt beskrevs våra utmaningar med fakta av en representant från Sveriges kommuner och landsting, SKL, som väldigt svåra. Det är bra att Falköpings kommun försöker få till en övergripande konferens om läget. Det räcker inte. Sveriges regering borde genomföra en sådan konferens under några dagar. Vi behöver en objektiv beskrivning av nuläget och ett framtidsscenarier med konsensus om inte omfattande reformer genomförs. Bara i region Göteborg "ska" det byggas för 1.000 miljarder kronor fram till 2035. Vem ska betala för det? Och vad leder en sådan bygghysteri i Sverige mot? Bara i Uppsala planeras också massiva byggprojekt...
http://m.gp.se/ekonomi/1.3021900-har-ska-det-byggas-for-1-000-miljarder-kronor-i-goteborg


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar