torsdag 10 mars 2016

Politiskt våld och närkontakt

Ynkligt
Oavsett vad man blir förbannad över är våld en dålig lösning för att pysa ut hat eller frustration. Det är en klok ordning att staten har och ska upprätthålla våldsmonopolet. Den demokratiska debatten skulle må bra av, och vitaliseras, att olika tankar mycket mer och tydligare ställs mot varandra. Debattkonflikter är positiva för samhällsutvecklingen om de sköts respektfullt och med sakliga argument för den linje man förespråkar. Knivattacken mot Alexander Bengtsson, i hans hem, är vidrig och självklart oacceptabel. I min värld utgår jag ifrån att den som gör något liknande är allvarligt psykiskt sjuk. Eftersom det idag finns många i Sverige med psykiska besvär som rör sig fritt är det viktigt att vi inkluderar alla dessa människor i arbetet att förebygga våld. Om jag minns rätt sade Polisen nyligen att de inte tycker att man ska exponera hotbilden mot politiker för mycket. Deras skäl var att det inte är ovanligt att det kan trigga vissa människor till handling som annars kan undvikas. Precis efter det uttalandet eskalerade hoten mot politiker och Bengtsson attackerades. Självklart måste och ska demokratin försvaras. Det görs bäst genom ett ständigt värdegrundsarbete.
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/jag-mar-okej-efter-omstandigheterna-4148090.aspx
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/oeka-stoedet-till-unga-med-psykisk-ohaelsa-23095

Avstånd till verkligheten
Jag trodde det var ett tidigt första aprilskämt när jag läste att chefen för regeringens nya "superkansli", Erik Nilsson, säger att det är "långt avstånd mellan staten och verkligheten". Han är Socialdemokrat och är del av ett parti som fortfarande påstår sig vara en folkrörelse. I det senaste numret av Dagens samhälle kan du läsa den intressanta artikeln. Visst är det tragiskt att han bekräftar den uppfattning många av oss har det vill säga att toppolitiken i huvudsak består av broilerpolitiker utan ordentlig verklighetsförankring. Kommuner och statens högsta företrädare är de folkvalda. Om de inte har stark förankring bland samhällets invånare uppstår självklart ett stort avstånd mellan många människors vardag och myndigheters teoretiska kontorsuppfattningar. För att vitalisera demokratin krävs nya former för folkrörelser. I Uppsala försöker Centerpartiet få till det. Det är inte så lätt men skam den som ger sig! Självklart växer politikerföraktet om en nära koppling till och förståelse av verkligheten saknas hos många förtroendevalda. Framgångsrik förändring byggs genom en god förståelse för nuläget i kombination med en stark ambition.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar