lördag 5 mars 2016

Repetera

Kommunikation
Kommunikation är svårt. Oavsett om det handlar om människor som ska försöka förstå varandra i ett fysiskt samtal eller teknik som möjliggör att vi talar i telefon, chattar eller videokonfererar. Väldigt ofta blir det missförstånd i människors kommunikation. Missförstånd som kan få stora negativa konsekvenser då budskap tolkas felaktigt och leder till ställningstaganden och åtgärder på felaktiga grunder. Hur ofta har du upplevt missförstånd? I det militära används metodiken att den som får en order ska repetera ordern för att säkra att uppdraget är korrekt uppfattat. Vi kanske måste göra så generellt i dagens samhälle.. I vart fall när det är skarpt läge och det är viktigt att du försäkrar dig om att motparten förstått vad du sagt så att du till exempel kan få ett svar på den fråga du ställer.

Under flera år arbetade jag med tolkar som stöd. Det är självklart nödvändigt när man inte behärskar ett annat språk rimligt. Det som frustrerade mig mest när jag hade ett filter mellan mig och övriga var att det är omöjligt att uppfatta nyanser i det som sägs. När man saknar liknande kulturell erfarenhet missar man självklart alla kulturella koder som finns och som de som till exempel vuxit upp i Japan känner till.  När jag hämtade min dotter på skolan igår fick jag höra ett exempel på liknande missförstånd. En invandrad, mycket välutbildad, hårt arbetande och mycket duktig på svenska berättade om en konflikt på morgonen. På morgonen hade hon gått in med sin son i skolan 8:05. En lärare hade sagt åt henne att inga barn fick vara inne förrän 8:10. Hon blev arg då frågan varit uppe på senaste föräldramöte och där hade budskapet varit "det är bra om era barn inte kommer in förrän 8:10". Kvinnan, som var arg för att hon fått en tillrättavisning, sa att "det är bra om" inte betyder "de får inte". Men du som är uppvuxen i Sverige vet att det finns många uttryck som inte är absoluta i sina ord men som bär absoluta budskap. För att undvika liknande missförstånd är det nog klokt att vi blir mycket tydligare med vad vi vill. De dolda budskapens tid är över. I vart fall om vi vill minska antalet onödiga missförstånd.

Miljöpartiets ledning skulle behöva en ordentlig kurs i kommunikation. Det går inte att säga att vi ska rädda hela världen och inte vara "dumma", sitta med i en regering som i migrationsfrågorna nu försöker ta ansvar, utifrån sitt svenska uppdrag, men MP tar avstånd från den politik som de i verkligheten stödjer.. Suck. MP har inte något i en regering att göra! De är ett typiskt naivt oppositionsparti och kan göra nytta i den rollen. Bertil Torekull uttrycker det väldigt bra i bifogad artikel. MP, avgå!
http://www.expressen.se/debatt/visa-upp-er-godhet--eller-lamna-regeringen/

Ledarskribenter
Alice Teodorescu, Anna Dahlberg, Tove Lifvendahl och Widar Andersson ger ofta uttryck för åsikter som jag delar. Särskilt de tre första. Så kul att just tre av dessa är finalister till utmärkelsen "årets ledarskribent". Widar blev nog inkvoterad före Dahlberg.. Duktiga och modiga ledarskribenter kan påverka samhällsutvecklingen mycket mer än de flesta riksdagsledamöter. Alice måste segra. Hon har också Torekulls förmåga att ibland formulera sig så vackert att man nästan gråter.
http://mobil.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/widar-kan-bli-arets-ledarskribent-om4045024.aspx

Partiers kommunikativa förmåga
Den kommunikativa förmågan bland partierna avspeglas självklart även i opinionsmätningar. Kommunikation är som jag skrivit ovan svårt. De partier som vill få ett starkt stöd måste också vara tydliga i frågor som är centrala för deras kärnväljare.  Folkpartiets drag att kalla sig Liberalerna var kommunikativt smart. De som väljer parti utifrån strikt ideologiska perspektiv kan enkelt uppfatta Liberalerna som liberalt förankrade. KD kanske ska överväga att ta över Moderaternas "nya"..
http://www.demoskop.se/publicerat/ater-helt-jamnt-mellan-blocken-socialdemokraterna-okar-moderaterna-tappar/#text


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar