torsdag 3 mars 2016

Ledarval

Konstitutionell utveckling
Är det dags för en ordentlig översyn av hur vår demokrati kan utvecklas? Det har gjorts i olika omgångar och har ur mitt perspektiv inte bidragit till några större förändringar. Behovet av en vitalisering av demokratin är stor. Behovet av nytänkande kopplat till hur representation beräknas kan säkert bidra till att framtiden kan bjuda på stabila majoritetsregeringar. Många intressen verkar för Status Q, det duger inte. Personligen anser jag att det är hög tid att införa personval kopplade till rollen som statsminister och rollen som kommunstyrelsens ordförande.

Varför skulle personval liknande val av president i USA vara bättre än idag? Precis som i till exempel USA är en person kopplad till ett parti men det folket i mycket stor utsträckning röstar på är den person de tror är bäst att leda nationen eller en kommun. En liknande ordning ger den folkligt valda ledaren mycket mer mandat att tänka och handla med större perspektiv än annars. Personen kan i min värld bli vald utan att tillhöra det parti som får flest röster. Personvalet till dessa roller gör också att ansvarsutkrävandet blir tydligare då folket genom att rösta annorlunda också kan ge en dålig statsminister sparken. En person som då ändå kan vara ett partis företrädare om ett parti väljer den ordningen. Självklart behöver då t ex lagrummet kopplade till dessa roller ändras så att de får till exempel veto makt. Jag tror en liknande demokratisk utveckling kraftigt skulle vitalisera vår demokrati och öka möjligheterna att trots allt svårare parlamentariska lägen ändå kunna hitta för folket bra vägar framåt. Det skulle vara kul att få en känsla för vem svenska folket helst skulle se som statsminister i Sverige bland dagens partiledare. Jag tror att det i en sådan opinionsmätning skulle bli en av ledarna för ett av de mindre riksdagspartierna. Möjligen är förtroendemätningarna en indikator men det tror inte jag är givet. På en skarp fråga om "vilken av dessa personer anser du skulle vara bäst på att leda landet som statsminister?" tror jag många blir förvånade av resultatet. Vad tror du?
http://demokratiutredningen.info/
http://demokratiutredningen.info/rapporter/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokratiutredningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar