tisdag 1 mars 2016

Hälsosam utveckling

Frisk väg framåt
Alla människor har någon gång varit sjuk. Några av oss drabbas under livet av allvarliga sjukdomar. De flesta av oss kan vara överens om att hälsan är viktigast och om den har problem är allt annat av underordnad betydelse. Under lång tid har det svenska samhället utvecklats positivt då vi lyckats bekämpa tidigare sjukdomar som krävt många människors liv och sjukvården har blivit fantastiskt mycket bättre på att laga oss när vi är skadade eller allvarligt sjuka. I en tid då Sverige blir allt mer rikligt befolkat med människor som kommer från helt andra bakgrunder, och där många levt en tid under mycket svåra förhållanden, är det viktigt att hitta sätt att snabbt inkludera dessa nya invånare i en friskare livsmiljö. Det är inte bara viktigt för dem utan också för oss alla. Utvecklingen av superbakterier och resistenta bakterier måste tas på största allvar. Risken för pandemier finns hela tiden. Vaccinationsprogram är mycket viktiga metoder för att minska riskerna för ohälsa bland befolkningen. TBC har återigen blivit en del av det svenska samhället. TBC sprids genom luften och är en mycket allvarlig sjukdom. Jag hoppas att vi i vårt viktiga inkluderingsarbete av människor som folkvandrar till Sverige utvecklar snabbare och effektivare metoder för att identifiera hälsoproblem och att behandla dem. Vad tycker du?
http://m.gp.se/nyheter/sverige/1.3007337-tuberkulos-okar-kraftigt-i-sverige?utm_source=google.se&utm_medium=organic&utm_campaign=redirect
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/tuberkulos-tbc/
http://www.scb.se/Grupp/Valfard/BE0801_2006K03_TI_06_A05ST0603.pdf


Hållbar ekonomi
Svensk BNP utveckling, ekonomisk tillväxt, ser mycket positiv ut just nu. Väldigt billiga pengar (räntan), ökade exportintäkter när utländska valutor växlas in till svenska kronor, låga oljepriser och en stark befolkningsökning får självklart kortsiktigt positiv effekt på vår svenska ekonomi. Om inte svensk ekonomi kortsiktigt skulle stärkas av detta hade det varit väldigt allvarligt. Hur hållbar är denna utveckling? Därom finns olika synpunkter. Det vi vet är att det i Shanghai nyligen var ett toppmöte mellan riksbankschefer och ledande politiker från världens mäktigaste länder. De är mycket oroliga för hur världen ska hantera nästa lågkonjunktur. Räntevapnet har tomt på skott. Sveriges positiva ekonomi är mycket exportberoende. Det är viktigt att vi i Sverige skyndsamt genomför omfattande reformer som bygger på scenarier där priset på pengar är högre, energikostnaderna blir högre, där fler kommer in på arbetsmarknaden och där vi får allt fler människor som inte är självförsörjande. Då kan vi undvika att nästa lågkonjunktur blir väldigt smärtsam. Reformer kan när de fungerar som bäst representera vaccin mot en negativ utveckling. Håller du med?
http://www.qifo.se/nagot-om-bnp/
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP-per-capita/
http://www.dn.se/ekonomi/sveriges-ekonomi-vaxer-mer-an-vantat/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar