fredag 25 mars 2016

Grupptillhörighet

Nationalstater
Vad är en stat och varför finns de? En kompis skulle uttrycka det såhär "någon djävla ordning måste man ha". Det är en bra sammanfattning.. I takt med att mänskligheten spridit sig runt jorden, blivit fler och krigat om territorier enades våra förfäder om att definiera en nation som ett geografiskt område inom vilken någon/några hade makten. Inom ramen för de gränserna fick människor utveckla sin nationella kultur så gott de kunde. Självklart fanns gott om interna subkulturer och konflikter mellan olika grupper av människor. Gott om konflikter mellan ledare för nationer med olika ambitioner kan vi läsa om i våra historieböcker. Så har det alltid varit. Så kommer det alltid att vara.


En nation är alltså ett juridiskt begrepp. Till en nation kopplas ett medborgarskap. Till medborgarskapet kopplas skyldigheter och rättigheter. Beroende av hur utvecklad en nation är har ett lands folk lyckats koppla olika skyldigheter och rättigheter till just sitt medborgarskap. Vilken ordning skulle vara alternativet till organisationsformen nationer? Anarkisternas inga regelverk alls? Nationerna är nog som med demokratin, tills någon kommer på något bättre så är nationsbegreppet och dess internationella regelverk det bästa vi har för att definiera ett territorium inom vilket dess invånare bestämmer hur de vill utveckla sin plats som de kallar hemma. Precis som en bygd har stor betydelse för de som bor där har ofta det land man känner sig som en del av stor betydelse för oss människor. Landet ska helst förknippas med en massa positiva saker. Inte minst är positiv nationskänsla viktigt för att ett lands tillväxt ska vara framgångsrik. Idrottens nationella framgångar har betydelse för hur stolta vi är för vårt land.


Igår förlorade Sverige mot Turkiet med 1-2 i fotboll. Kan inte ett land som Sverige ha ett bättre herrfotbollslag än det vi har? Det är klart att vi kan! Om du tittar på världsrankingen så är Belgien idag bäst i världen! De har bara något fler invånare än Sverige. Portugal och Tjeckien med liknande befolkningar som oss är bättre. Uruguay, Kroatien, Slovakien och till och med Kap Verdeöarna med endast 500.000 invånare är bättre rankade än Sverige. Det är dags för vårt landslag att skärpa till sig! Vi behöver tillbaka till 1994 då vi i VM blev tredje bäst i världen. Det skulle bidra till både stolthet och bättre integration. Visst är det väl så? Vår svenska flagga står för värdegrunder som kan inkludera alla. Våra värdegrunder är sekulära, mycket jämlika och demokratiska. Sveriges flagga är något att vara stolt över. Vi måste tydligare stå upp för de grundvärden flaggan representerar. Då kan vi lämna något bra efter oss till kommande svenska generationer. När svenska landslag når framgångar stärks det svenska varumärket och vi går man ur huse för att i gult och blått vara glada och stolta. Den känslan kan inkludera både gamla och nya invånare.
http://www.synonymer.se/?query=nationalstat
http://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/men/index.html
http://www.dagen.se/kultur/finns-det-en-framtid-för-nationalstaten-1.97949
https://www.bisnode.com/sverige/nyheter-inspiration/nyheter/framgangsfaktorer-for-tillvaxt/


Grupptillhörighet
Det är runt minsta gemensamma nämnare som man skapar grupptillhörighet. Grupptillhörighet skapas genom ett målmedvetet arbete. Det är dumt att ta det för givet att människor i Sverige gillar Sverige oavsett om man är född och uppvuxen här eller inte. Runt värdegrunder och runt symboler som kan inkludera gamla och nya klubbmedlemmar skapas grupptillhörighet. Alla tillhör olika grupper som man förhoppningsvis med stolthet är med i. Uppsala, Apple, Nike, IBM, Ericsson, Sverige, Kina, USA, Norge, Schweiz, Rotary, JCI, Arsenal, Sirius etc är exempel på verksamheter som mer eller mindre bra jobbar med att fylla sina varumärken med positiva känslor. Nästan alla människor vill vara med i olika grupper. Nationstillhörigheten väljer man inte utan föds in i. Därefter får man försöka byta till något annat medborgarskap om man vill, av en eller annan anledning. En bättre inkluderingspolitik kräver ett mycket varumärkesbygge kopplat till namnet Sverige. Håller du med?
http://www.synonymer.se/?query=grupptillh%F6righet
http://www.uppsatser.se/uppsats/ec4e2ada3b/
http://www.uppsatser.se/uppsats/3fb3638771/
http://www.uppsatser.se/uppsats/712e2784a9/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar