torsdag 17 mars 2016

Mångfald, dissa inte hantverkare

Enfald är dumt
Om man lyckas upprätthålla en stark gemensam värdegrund byggd utifrån jämlikhet, demokrati och flit blir ett samhälle attraktivt och framgångsrikt. Då klarar vi de påfrestningar olika delar av Sverige nu har och som drabbar stora delar av befolkningen i behov av barnomsorg, utbildning, omsorg och vård. Mångfald är byggt på en gemensam värdegrund betydligt bättre för välståndsbygget än enfald. De som tror på enfald förespråkar också stagnation och konflikter byggda på irrelevanta faktorer. Värdegrunden är relevant. Hudfärg, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning och kön är inte viktigt om värdegrunden är gemensam. Om värdegrunden inte är gemensam och hyfsat delas har gemenskapen ingen koppling till exempelvis etnicitet eller trosuppfattning. En "svensk svensk" som tror på kraften kopplat till ett jämlikt och demokratiskt samhälle skapar inte värde tillsammans med en "svensk svensk" som tror på att de finns människor som föds finare än andra och på totalitära ledare. Värdegrundsarbetet är det centrala för att skapa framgång i lag av människor. Hur svårt är det att förstå? Uppenbarligen svårt eller farligt ur ett PK perspektiv eftersom det viktiga värdegrundsarbetet lyser med sin frånvaro bland svenska politiska ledare.

Kopplat till skolan och utbildning har den politiska retoriken allt för länge defacto ansett vissa utbildningsval finare än andra. Teoretiska gymnasieutbildningar och universitetsstudier anses som det finaste och bästa. Alla gymnasieelever har tvingats att studera för att få högskolebehörighet. Det är en så ojämlik och eletistisk tanke! Alla elever ska ses för den de är och allt ska göras för att varje enskild elev ska utvecklas så mycket som möjligt utifrån hens förutsättningar och ambitioner. Utifrån förmåga och intresse ska eleverna coachas mot självförsörjning. Självförsörjning är det som för de flesta vuxna ses som bas för personlig frihet. Samhället behöver många typer av kompetenser. Det är till exempel inte sämre att vara hantverkare än att vara banktjänsteman eller systemprogramerare. Inte i min värld.

Aida Hadzialic, gymnasieministern, har besökt Uppsala och talat om vikten av förbättrade yrkesutbildningar. Ja, de är mycket viktiga och det behöver satsas mer på dem! Det är inte en dag för sent att det blir verklighet och inte bara politiska tomma ord! Handling, handling och handling önskas tack! Det är en nödvändig förbättring. Inte minst för att stimulera jämlikheten mellan kompetensintressen och för att bättre matcha vår mångfald av personligheter och deras ambitioner. Handling, handling, handling inte ord, ord och fler ord tack!
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/aida-hadzialic-besoker-vaxande-yrkeshogskola-i-uppsala/
https://www.yrkeshogskolan.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar