tisdag 15 mars 2016

Åldersbestäm

Rättssamhälle
Sanningen är i betraktarens ögon. Så är det. Verklighetsuppfattningarna är också helt individuella. Beroende av våra kunskaper och erfarenheter ser vi olika saker i allt som händer runt oss. Så är det. Vissa människor är mer trovärdiga än andra. De som är trovärdiga har förmånen att många människor gör deras verklighetsuppfattning till sin. Ett lysande exempel på hur denna logik fungerar är att en av presidentkandidaterna i USA, Donald Trump, av väldigt många amerikaner upplevs som en trovärdig bärare av sanningar som etablissemanget anses mörka. Eftersom Clinton definitivt klassas som etablissemang är det helt klart en stor risk att Trump kan bli nästa president i USA. Då har vi Xi Jinping, Putin och Trump på toppen av de starkaste enskilda militära makterna. Samtliga dessa tre herrar är mycket nationalistiska. Ja, ja.. Är nationalismen värd att försvara? Är Sverige viktigt? Det är ju i sig "bara" ett geografiskt område inom vilket nationens medborgare stiftat sina egna lagar och regler samt att man har ett rättssystem och ett försvar som ska upprätthålla de spelreglerna. Hårt uttryckt är det vad en nation är. Om man har förmånen att vara en del av Sverige är också våra lagar uttryck för många generationers utvecklade värdegrund.


För att bättre upprätthålla svenska lagar och regler samt för att säkra att rätt offentlig verksamhet får bära olika kostnader måste åldersbestämning av invandrade genomföras. De måste åtminstone genomföras på människor som får samhällsstöd och de måste absolut genomföras på dem som grips av Polisen. Vårt samhälle är och ska vara uppbyggt på tydliga rättigheter som också matchas mot skyldigheter. Om man inte följer reglerna måste de som begår brott kunna lagföras. Om ensamkommande är äldre än 18 år är det staten som ska ta hela det initiala ekonomiska ansvaret och inte Sveriges kommuner. Åldersbestämningen har stor betydelse. Jag anser också att alla som befinner sig i landet måste kunna identifiera sig. Om de inte kan identifiera sig ska de avkrävas fingeravtryck och ges ett provisoriskt identitetsnummer. Det är inte ok att vi idag har brottslingar som kommer undan för att de till exempel påstår sig vara under 15 år och att då Åklagarmyndigheten, av olika skäl, väljer att släppa en person. Vi måste självklart försöka ta reda på vilka det är som till exempel lever på kriminalitet i våra närsamhällen. Eftersom åldern har stor betydelse för olika rättigheter och för att slippa påföljder måste vi få igång detta bland dem som får hjälp eller som grips misstänkta för brott. Varför är inte detta självklart? Är det inte en självklarhet för att säkra ett så tryggt närsamhälle som möjligt? Snart åker jag till Göteborg och besöker några av deras mest utsatta områden. Vi får se vad jag lär mig där. 
http://www.svd.se/hur-manga-ensamkommande-barn-ar-vuxna
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/boerja-kontrollera-aldern-pa-ensamkommande-barn-17257
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/ensamkommandebarn
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/ungdomsbrottslighet.html
http://www.brottsrummet.se/sv/straff
http://www.brottsrummet.se/sv/alkohol-och-droger
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ungdomskriminalitet


Rättigheter
Intressant utspel av Liberalerna om rätt för oss att som äldre välja personal. Visioner är viktiga och uppmuntrande. Visioner är inte alltid i närheten av realistiska. Praktisk verklighet är något annat än till exempel ambitionen om en helt öppen värld utan gränser eller möjligheten för oss att fritt välja omsorgs eller vårdpersonal. Jag har själv varit ansvarig för många konsulter genom åren. Visst skulle det vara en trevlig tanke om varje kund alltid fritt kan få välja vem som ska leverera olika tjänster till dem. Verkligheten är inte så enkel. En sådan lösning skulle bli våldsamt konstandsdrivande och dessutom skulle säkerligen väldigt många vägra att få hjälp av människor som till exempel har en för dem felaktig hudfärg eller för att de brister för mycket i svenska språket. Det som ska vara i fokus är kvalitet, kvalitet och åter kvalitet. Den personal som inte klarar kvalitetskrav ska absolut bytas ut. I övrigt ska vi vara glada så länge vi har råd att ge våra svaga ett stöd.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/de-vill-lata-aldre-valja-personal-4154119.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar