måndag 14 mars 2016

Gamla idéer

Gammeltänk måste ersättas
Tiderna kommer och går, men mänskliga basbehov består! Kan vi vara överens om det? Vi föds och är under många år helt beroende av äldres stöd för att överleva och utvecklas positivt. Senast runt 25 börjar många sin tid av självförsörjning. Den tiden ska de som jobbar både vara med och betala för alla skattefinansierade insatser för våra barn, för sjukvård, omsorg, brandförsvar, Polis, Försvar och för att våra pensionärer ska ha det bra. Under den tiden ska vi också betala tillräckligt för att minst täcka vad vi själva kostat tills vi blir självförsörjande och för tiden efter pensionering. Eftersom många blir självförsörjande allt senare och pensionsåldern är låg i förhållande till hur länge vi i genomsnitt lever är hela pensionssystemet återigen i behov av reformer. Vårt system bygger i huvudsak på att vi själva under arbetsåren ska dra in våra tidigare och senare kostnader. Det gör allt färre idag. Försörjningskvoten, andelen antaget självförsörjande som finansierar dem som inte är självförsörjande, försämras hela tiden. Min kära pappa klarade av det staten tidigare tänkt sig. Han nettobidrog sannolikt i systemet eftersom att han tyvärr bara blev 72 år. De som säger att pension är tidigare betald löneskatt har delvis rätt. Problemet är att pensionsekvationen förutsätter att perioden då de flesta invånare är självförsörjande är betydligt längre än vad den idag är. För att klara pensionssystemet måste vi antingen öka antalet år av självförsörjning eller så kommer pensionerna framöver kraftigt att försämras. Är det jag skriver för svårt att förstå? Reinfeldt försökte ta i denna fråga och fick massor av kritik och slutade efter ett tag att driva nödvändigheten med reformer kopplade till pensionssystemet. Återigen ett exempel på politikens oförmåga att lösa de stora och på många sätt avgörande framtidsfrågorna. Vad är rättvisa? Det är i vart fall inte att blunda och sopa problem under mattan bara för att det är svåra och känsliga frågor. Regeringens tidigare Framtidskommission var väldigt klok även inom detta område. Men vad hjälper det...
https://secure.pensionsmyndigheten.se/MerOmPensionsonssystemet.html
https://www.amf.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionssystemet/?gclid=Cj0KEQjwwpm3BRDuh5awn4qJpLwBEiQAATTAQcp7gS1hBaYVjDXwLXB1JF7PlGS_fqNq4rX9J6kjhjAaAqA38P8HAQ
http://www.scb.se/statistik/AM/AA9999/2003M00/AM78ST0302_06.pdf
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Aktuell-befolkningsprognos/Sveriges-framtida-befolkning-20152060/273432/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2013/03/2013191/

Jag kämpar för att våra äldre idag och i morgon ska få en trygg och värdig sista del av livet. Jag tycker det är viktigt. Om vi har det bra idag har vi våra äldre att tacka för det. Om det är dåligt om 30 år, då behöver de yngre inte bry sig om de äldre lika mycket. Det har vi i så fall inte förtjänat. För att öka sannolikheten att vi har ett generellt välfärdssamhälle om 30 år krävs många reformer som även inkluderar vår åldersrika befolkning. Kortsiktigt ställs nu utsatta grupper mot varandra. Det är den krassa verkligheten eftersom vi alltid lever med begränsade resurser. Jag är övertygad om att vi kan klara omställningen till en ny verklighet men det kräver reformer och mod. Modet att fatta tuffa beslut som kortsiktigt kan upplevas som negativa för vissa grupper men som för helheten blir bäst runt hörnet. Gamla idéer måste ersättas med nya. En kortsiktigt acceptabel väg framåt är inte att ge våra äldre sämre kvalitet inom omsorg och vård. Självklart ska också stadsbyggnadsutvecklingen ta hänsyn till våra åldersrikas behov. Bra debattartikel av UPS idag. Där ser du också lite fakta om att antalet +80 åringar inom kort fördubblas. Det är i grunden fantastiskt att vi blir äldre men det enorma offentliga systemet i Sverige måste bättre förhålla sig till denna samhällsförändring. Om vi kraftigt förbättrar inkluderingen av nya svenskar har vi kommit långt vad avser lösningar. Vi måste också lyckas så bra med inkluderingen av nya yngre invånare så att de vill vara kvar och bidra. Värdet av att vi kortsiktigt hjälper nya invånare som sen drar här ifrån är ingen smart ekvation. Sug på den ett tag!
http://www.unt.se/asikt/debatt/plats-for-fler-aldre-4149424.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar