fredag 18 mars 2016

Inte guld som glimmar

Nytt politiskt landskap
SDs stora framgångar är på riktigt. De är uttryck främst för ett stort politikerförakt. Det är också uttryck för de äldre partiernas oförmåga att ta i av folket upplevda problem och måla enkla attraktiva framtidsbilder, trots att vi lever i en komplex värld. Det är klokt att ta detta missnöje med de äldre partierna och deras företrädare på största allvar om vi vill försöka försvara det generella höga välståndet bland det folk som lever i Sverige. Ett folk som blir allt mer splittrat och där många stadsbor är farligt överbelånade och många landsbygdsbor bittra för att jobben och många yngre kvinnor försvunnit. Ett folk splittrat mellan de som är på arbetsmarknaden med rimliga villkor och övriga. En del ser SDs framfart som "guld". Den dag SD presenterar en politik för hur de tror vi löser de utmaningar vi har blir det intressant att se vad som händer. I dagens Sverige försöker Socialdemokraterna sätta stopp för all social invandring. En majoritet i Sveriges riksdag är överens om att Sveriges samhällskontrakt med sina invånare inte klarar av att vi årligen fortsätter att per capita vara världsbäst på att hjälpa flyktingar och fattiga från andra länder i Sverige. Vi brister också kraftigt i vår förmåga att inkludera de vi hjälper mot självförsörjning. Men vilka är SDs faktiska lösningar på Uppsalas och Sveriges utmaningar? Vilka är deras reformförslag? Visst kan vissa vara så missnöjda att de tror att stängda gränser och massutkastning av de allra flesta invandrare är en bra lösning. Men även de som tror det får gärna tala om för mig hur de tänker sig att det ska gå till och vad de tror händer om man skulle försöka gå den vägen.

SDs framgångar är en tydlig misstroendeförklaring mot övriga partier och dess företrädare. Bara genom att åter vinna folkets förtroende kan en farlig tro på enkla lösningar brytas. Allt är inte guld som glimmar, tänk längre!
http://touch.metro.se/nyheter/yougov-moderaterna-stora-vinnare-spurtar-om-socialdemokraterna/EVHpcp!PJFEUu9mNHKpk/
https://m.soundcloud.com/stefanhannaspod/stefan-hannas-podcast-hvb-och-aldersbestamning
https://m.soundcloud.com/smarta-samtal-podcast/avs-4-par-nuder-mikael-odenberg

Läskskatt
Vad kan jag säga? Kul och ansvarsfullt säger jag. Politikens uppdrag är att företräda det folk man företräder på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Det är skamligt att de flesta politiker bara tittar på medan sockerförgiftningen av jordens folk bara förvärras. I Mexico har resultaten av en skatt på läsk, en sockerskatt, redan visat sig ha stora positiva effekter. Du som följer min blogg vet att jag besökte England i höstas och att jag där bland annat talade inför en fan club om kampen mot sockermissbruket och dess lobbyister. Nu har även Storbritannien beslutat om läskskatt! Precis som jag förespråkat ska skatteintäkterna gå till arbete för att förebygga övervikt och fetma. De ska också gå till sjukvårdskostnader kopplade till den perverst höga sockerkonsumtionens negativa effekter. Vill vi ha ansvarstagande politiker eller inte? Jag är inte nyliberal eller anarkist. Jag tror på politikens förmåga att bevara fred, bidra till rimligt rättvis fördelning av resurser och att utifrån demokratisk och faktabaserad grund fatta kloka beslut som leder mer rätt än fel för de flesta. När införs läskskatt och godisskatt i Sverige?
http://www.expressen.se/nyheter/storbritannien-infor-sockerskatt-pa-lask/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar