söndag 20 mars 2016

Samarbetsfostran

Stolthet
Vad får människor att känna stolthet? Är det för enkelt att säga att det händer när vi själva eller någon närstående gjort något bra? Är det när det företag man jobbar på är lönsamt, attraktivt och positivt engagerat i samhällsutvecklingen? Är det när den kommun man bor i är välskött med god ekonomi, där människor vill bo kvar och många vill flytta dit? Är det när platsens idrottslag når framgångar? Vad är stolthetens motsats? Att man skäms. Hur många vill gå omkring och skämmas? För en plats invånare tror jag idrottslagens resultat har stor betydelse för befolkningens stolthet över sin plats. Det är minst lika pirrande härligt när lokala lag når stora framgångar som när svenska lag gör det i kamper med andra lag runt om i världen. Lagprestationer är svårare än enskilda prestationer. Precis som i övriga samhället ökar komplexiteten att nå framgång när fler människor inkluderas i ekvationen. Den enda större skillnaden mellan idrottslag och samhällsbygget är att platser har olika kritiska massor av människor för att klara olika former av bärkraft. Idrotten är väldigt viktig för oss människor. Därför är den också viktig för politiker. Varför tror du till exempel att OS. fotbolls VM och friidrotts VM är så hysteriskt viktiga arrangemang? Men ska jag behöva känna skam över att nuvarande kommunledning trakasserar företagare, sköter ekonomin dåligt, gör centrum farligare och fulare osv? Självklart inte. Jag kämpar ju dagligen för en företagarvänlig, ekonomiskt välskött, attraktiv och trygg kommun. En kommun där vi också klarar av att ge våra svaga en värdig och kärleksfull tillvaro. För den kampen tillsammans med mina Kompisar i Centerpartiet Uppsala känner jag stolthet.
http://akademin.net/blogg/stolthet-vad-ar-det/
https://www.nyyti.fi/sv/info/skam/hur-uppstar-skammen-och-hur-kommer-den-till-uttryck/

It takes two 2 tango
Lagidrott är mycket fostrande. De som klarar av att ingå i idrottslag klarar också utmärkt av att ingå i arbetslag. Lagidrotter anser jag kommer att spela en allt viktigare roll för att den misslyckade integrationen blir betydligt mer framgångsrik. Och förmågan att arbeta i lag tycks också ha en chans att stärkas när någon form av allmän värnplikt åter är sannolikt. Jag motionerade om det inom C för några år sedan men fick inte stöd av distriktet. Träning i lagarbete är viktigt och vi behöver bra arenor för ett bättre integrationsarbete, hur kan det vara svårt att förstå? Uppsala har flera lag som är duktiga och som bidrar till min stolthet kopplad till min hemmaplats, Uppsala. Jag tror Uppsala vinner några SM titlar i större lagidrotter 2016. Det blir både roligt och viktigt att fira om det händer. Trots att MP inte gillar elitidrott kommer de säkerligen försöka få oförtjänta poäng om våra elitlag lyckas nå högst upp till toppen. Breddidrott är av många skäl mycket viktigt. Inte minst för folkhälsan och just för att utveckla förmågan att samarbeta. Elitlagen är samtidigt mycket viktiga för att lyfta olika idrotters attraktivitet och för att bidra till en plats positiva varumärke. När Uppsala fått en ny lokal regering och många fler lokalt etablerade företagare så kommer många SM bucklor vara i Uppsala. Elitlagen behöver fler sponsorer och de kommer bara hittas inom det närande näringslivet. Satsa mer på föreningslivet, särskilt på de fostrande idrottsföreningarna. Både näringsliv och offentlig sektor behöver arbetskraft som kan arbeta i lag och som förstår värdet av att kämpa hårt mot tydliga uppsatta mål.
http://www.unt.se/sport/sallns-segertag-fortsatter-att-rulla-4155207.aspx
http://www.unt.se/sport/vidare-efter-akta-hattrick-4154817.aspx
http://www.rf.se/imagevaultfiles/id_33807/cf_394/varfor_lamnar_unga_idrotten.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:525395/FULLTEXT01.pdf


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar