fredag 4 mars 2016

Civil olydnad

Sverige
Protektionistisk och självgod nationalism är av ondo. Närodlad kraft förutsätter samtidigt att dess invånare känner för bygden och tydligt vill bidra till dess positiva utveckling. Nästan alltid är skälen till att en plats tappar livskraft att det saknas företagsamma och lokalt engagerade personer. En plats är främst dess personer. Genom vår historia har de kraftfullaste mötesplatserna och bosättningsplatserna varit där många olika personlighetstyper från skilda bakgrunder träffats och byggt bo. De platserna har behållt sin kraft så länge de varit öppna, inkluderande och stolta över det platsen representerar. Men inte bara stolta utan också bidragande till att stå upp för värderingar som platsen vill kännetecknas för. Platsers varumärke måste definieras, utvecklas samt då och då omprövas. Jag blir trött på människor som är protektionistiska och självgoda. Jag blir lika trött på människor som inte förstår hur viktigt det är för platser att skapa en så positiv och stark samhörighet som möjligt kopplad till en plats. Med en öppen och inkluderande del av platsens kultur är det bara en styrka. För mig är Uppsala viktigt. För mig är konceptet Sverige viktigt. Gränserna är inte det viktigaste utan värderingarna och ambitionerna. Värderingar och ambitioner som jag ska kunna känna stolthet att vara en del av oavsett om jag är "generationssvensk" eller "nysvensk". Visst kan man tycka att det är en skitsak att vissa ändrar nationalsången till att typ "det är bra att dö överallt". Nu handlar ju en nationalsång om att bygga positiva känslor till en särskild plats. Zlatan tycker jag var mycket mer på rätt spår när han bytte ut Norden till Sverige. I Sverige är det varje orts ansvar att skapa och utveckla sin egen särprägel och med hjälp av olika symboler göra platsen attraktiv både för de som bor där och besökare. Civil olydnad och komik är bra och viktiga inslag i vår vardag. Samtidigt måste de som kallar sig intellektuella klara av att skilja mellan mörk och ljus nationalism. Hur svårt kan det vara?
http://mobil.unt.se/ledare/en-foranderlig-samsang-4134358.aspx

Sätt ner foten
EU samarbetet har stora problem nu. Det finns gott om interna och externa krafter som gärna ser att Europa misslyckas att få ihop former för ett starkt samarbete. Vilka tjänar på ett svagt Europa? Inte Européerna i alla fall. Det kan vara viktigt att tänka på för dem som helt är emot ett nära samarbete mellan Europas länder. Europas nationella stormakter har krigat och krigat genom åren för att försöka behärska olika tillgångar. För att undvika alla tidigare blodiga konflikter skapades unionen. Att den blivit för stor och lägger sig i för mycket innebär inte att samarbetet är fel. Ett smalare men vassare EU är rätt väg framåt. Kortsiktigt bör Sverige i handling demonstrera att vi inte accepterar att många länder inte tar ett solidariskt ansvar kopplat till att många flyktingar söker hjälp i Europa. Eftersom vi betalar massor av miljarder till EU projektet utgår jag ifrån att vi nu håller inne många av dessa miljarder och använder dem till alla allt dyrare asylansöknings och flyktingskostnader som vi har. Tycker inte du också att det är ett självklart drag eftersom många EU länder inte kommer att ta sitt solidariska ansvar?
http://www.di.se/artiklar/2016/3/3/sa-mycket-betalar-du-till-eu/

Svenska symboler
Hur lång tid tar det innan vi lever i ett kontantlöst samhälle? Jag tror det tar 20-30 år till innan det enbart är ettor och nollor som ansvarslöst släpps ut över världen för att lösa kortsiktiga problem.. Hur ska vi klara oss när vi inte längre kan se framstående svenska symboler på våra sedlar? Om SVT finns kvar kanske de måste inleda varje program med en kort version av vår nationalsång, bildspel över dem som särskilt POSITIVT bidragit till just det svenska samhällets framgångar... Varför inte? Genom playteknologin kan ju den som tröttnar spola förbi.
http://www.di.se/artiklar/2016/3/4/allt-narmare-kontantlost-samhalle/
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar