måndag 29 februari 2016

Att segra


Att vilja
Politik handlar om att vilja. För att vilja trovärdigt måste man klara av att beskriva vad man vill och hela tiden mata på med förslag och ställningstaganden som visar att man menar allvar. Jobb, jobb och åter jobb är det fina mantra som många nationella politiker talar om som det viktigaste. Visst är det så, men politiker skapar inte de nödvändiga välståndsskapande näringslivsjobben. Jobbretoriken är så uttjatad. Visst är det så att om alla som kan jobba jobbar så är det bra både för den enskilde och samhället i stort. Jobbretoriken måste dock kläs med reformer som politiker styr över. Om de reformerna ska få långsiktig effekt inom näringslivet måste också dessa nödvändiga reformer ha ett brett politiskt stöd. Det politiker kan påverka är till exempel hur utbildningssystemet i alla dess delar fungerar. Politiker kan påverka hur det offentliga satsar på forskning och tar ansvar för sin del av att uppmuntra nytänkande vid upphandlingar. Upphandlingar kan användas smartare och kopplat till fler offentligt finansierade verksamheter. Politiker kan påverka hur vår mark får exploateras så att till exempel bostäder kan byggas och hur hyresmarknadens förutsättningar ser ut. Socialdemokraterna tycks anse att vi har en tydlig skiljelinje inom svensk politik där S står för ett samhälle som socialt håller ihop och där inte fattigdomen sprider ut sig. De tycks anse att Alliansens partier driver en politik som gör väldigt många svenskar fattiga. Jag vill inte leva i ett samhälle där de sociala oroligheterna breder ut sig kraftigt. Jag verkar för att det inte ska bli så. Jag anser att flera Allianspartier har reformförslag som kan säkra en positiv framtid för de allra flesta. Var är Socialdemokraternas reformförslag? Gamla lösningar och massivt med bidragssystem är inte lösningarna!  Att segra

Stort grattis till Alicia Vikander! Nu kan hon mycket sannolikt utvecklas bättre, välja de roller hon vill och mer våga ha egna konstnärliga synpunkter. Som hennes "upptäckande" regissör uttryckte det nu behöver hon inte vara "Rädd för att bli utslängd". Så roligt för Vikander! Hon visar tydligt kraften i tydliga personliga mål, målmedvetenhet och hårt arbete. Kul! Filmens värld är fantastisk.

 
Att sträva efter kvalitet

I morse hörde jag dålig grävande journalistik beskriven! På Kaliber, P1, hörde jag ett inslag om en "Kistaman" som hotat och trakasserat romer i just Kista. Syftet med reportaget var uppenbart att måla upp en bild av ett ruttet rättssystem som inte bryr sig om romerna. Det är trist med så dålig journalistik som inslaget gav uttryck för. När en person är häktad måste ett ärende skötas skyndsamt, oavsett vilken skitstövel som sitter där! Det är orimligt att begära att myndigheten ska leka detektiv för att hitta adresser till vittnen. Om inte en tiggare har ett registrerat skattenummer hos Skatteverket eller känd adress hos socialförvaltningen så är det av naturliga skäl inte så enkelt att delge vittnen om tidpunkt för rättegång. Att en journalist tar reda på vilka bilar några av de berörda romerna använt/använder sig av och den vägen, genom Fordonsregistret, hittar en "målvaktsadress" är löjligt att använda som exempel på att berörd Tingsrätt inte skött sitt uppdrag bra. Liknande reportage bidrar till rasism och stärker bilden av vänstermänniskor som ofta jagar hjärnspöken. Urdåligt! Avskaffa tvångslicenser till SVT och SR!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar