onsdag 2 september 2015

Glad & slöseri

Livsresor
Vi upplever alla helt unika livsresor. Vissa får korta livsresor andra långa. Vissa får händelserika och varierande andra rätt begränsade. Helt klart är i vart fall att så länge hälsan är rimligt ok så är det härligt att fylla år igen. Och med åldern blir man bara klokare och klokare eftersom man har upplevt allt mer. Personligen fortsätter jag att se livets mening som att utveckla mig själv så mycket som möjligt, umgås med nära och kära och att ägna mig endast åt saker som jag känner är meningsfulla för mer än mig själv. Jag fyller gärna 24/7/365 med så mycket kunskapsinhämtning, aktiviteter och upplevelser som möjligt. Jag kanske ska sluta att leva så, livet rusar fram när man inte har en tråkig minut. Andra september 2014, då jag fyllde 50 år, känns som igår. Det är nog ett personlighetsdrag jag får leva med. Min morfar är ju fortfarande fullt upptagen och han är snart 94 år. : ) Tack för alla gratulationer som har haglat in!

Slöseri
Det politiska och offentliga systemet ska inte ägna sig åt annat än vad det kanske kan göra rimligt effektivt och bra. Under mina år som politiker med mycket insyn i Uppsala kommuns verksamhet kan jag konstatera att ett område som missköts bedrövligt är byggande av fastigheter och förvaltning av fastigheter. Utan tvekan vittnar Stockholms läns landsting och Uppsala läns landsting om samma oförmåga som blir väldigt dyr för oss skattebetalare. I Uppsala gjorde revisionen förra året en rimlig jämförelse mellan ett privat bygge av en förskola och en motsvarande byggnation i kommunens regi. Vi talar om många miljoner kronor. Det kommunala bygget blev dubbelt så dyrt som det privata!! Precis som i de enorma merkostnader som nu dyker upp på nybyggnationer på Akademiska sjukhuset så är slarv med andras pengar och ansvarslöshet ett stort problem. I förskolefallet var huvudproblemet att kommunen beställde massor av ätor (ändringar) från grundritningarna. Det är säkerligen en del av huvudproblemet även på Akademiska sjukhuset. Det offentliga ska säkerställa rätt beställarkompetens, rätt uppföljningskompetens och att man har möjlighet att ta över lagstadgat driftsansvar om vissa kvalitetskrav inte följs och om rimliga prisbilder/konkurrens inte kan upprätthållas. Gör om! Gör rätt! Den vansinniga hanteringen av fastigheter kostar kvalitet inom det viktiga dvs personal inom vård, omsorg och skola.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/bygget-bromsas-efter-prischock-3861726.aspx  


P.S Jag har inte ställt om klockan än. Snart. Erik Pelling är nu påväg ner till styrgruppsmöte i Fair Trade, han och Therez talades vid om något grönområde nyss utanför min dörr. Vad är klockan i Sverige?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar