torsdag 3 september 2015

Folkrörelser & ansvarstagande

Demokratisk legitimitet
Vår demokrati har problem. Glappet mellan ledande politikers verklighetsuppfattning och den som stora delar av befolkning politiker företräder tycks bli allt större. Och den väldigt viktiga löpande förankringen med invånarna brister. Närsamhällets möjligheter att påverka minskas och allt mer centraliseras till Bryssel eller till Stockholm. Det är en mycket farlig och osund utveckling. Oavsett om man är broilerpolitiker eller har omfattande arbetslivserfarenhet innan sina förtroendeuppdrag hamnar alla makthavare allt för ofta i mötesrum med varandra, tjänstemän och lobbyister. En politiker med tidigare omfattande arbetslivserfarenhet har i vart fall ett bredare kontaktnät med människor man arbetat tillsammans med och man har personliga referensramar som annars saknas. Vi måste bryta denna negativa utveckling och åter skapa moderna folkrörelser där markkänslan blir bättre och där invånarna på riktigt känner att dom kan påverka. När t o m ledande politiska företrädare inte är i loopen inför stora politiska förändringsförslag så förstår man tydligt vår demokratiska utmaning. Ett legitimitetsprojekt kanske kan startas.....
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2819533-adam-cwejman-folkstyrets-parallella-verklighet
https://soundcloud.com/stefanhannaspod/om-foreningsliv-ideellt-engagemang-och-civilsamhallet

Ansvarstagande
Uppsala kommun har en ansträngd ekonomi. En växande kommun kan inte klara sina åtaganden långsiktigt om man inte skapar ett överskott i verksamheten som kan finansiera räntor och amorteringar. Redan idag skulle enbart en procents ökad ränta kosta Uppsalas skattebetalare 120 miljoner kronor mer per år. Och du tror väl inte det är en lösning att höja redan mycket höga skatter? Nej, vi måste självklart börja med att inte ha oacceptabelt dyrarere verksamheter än andra kommuner. Vi borde absolut kunna bedriva verksamheten med bibehållen kvalitet till en genomsnittlig kostnadsnivå i jämförbara kommuner. Vinner man val på att driva en ansvarsfull politik? Är det ok att köra kommunens ekonomi i botten för att man inte vågar driva på de förbättringar som krävs för att driva verksamheten med ett överskott som kan finansiera amorteringar och räntekostnader? Det var ett stort misslyckande när Uppsala tvingades sälja Uppsala energi. Är det Uppsalahem som måste säljas nästa gång?... Och det är inte ok att enskilda partier går ut i andra partiers upplevda namn och t ex felaktigt påstår att det finns överenskommelser om investeringar och driftsåtaganden.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar