onsdag 30 september 2015

En ny svensk modell?


Utan ledarskap 
Vi är med kraft på väg in i en ny svensk modell. Verkligheten dikterar villkoren, inte ett politiskt ledarskap. Det bara händer eftersom många nationella politiker inte vågar prata om att det nuvarande välfärdssystemet är påväg att haverera. Drömmar om en reell stark tillväxt med många företag som anställer i Sverige, att flyktinginvandrade snabbt ska bli självförsörjande och snabb tillgång till många fler bostäder är bara drömmar. Precis som när Sverige utan debatt avskaffade den allmänna värnplikten kommer många inom några år att vakna upp och inse att Sverige inte längre är ett land där även dom som har det sämst har det rimligt bra. Ibland undrar jag om det alltid varit så att politiken enbart anpassar sig utan att seriöst klara av att ta ställning till olika reformer som kan leda till olika verkligheter i framtiden. Att reformera är att leda. Att låta bli att reformera och att debattera om svåra vägval är inte att leda. Så byggs inte generellt välstånd! Centerpartiet har många viktiga reformförslag som kan säkra svensk konkurrenskraft och svenskt välstånd. Det räcker dock inte utan en majoritet av våra folkvalda måste enas om reformer som leder mer rätt än fel. Jag vill leva i ett samhälle där vi klarar av att ge alla en rimlig lägsta nivå och där alla har en verklig chans att göra klassresor. Vill du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar