lördag 12 september 2015

Världsklass

Vilka lag blir världsbäst?
Vill du tillhöra ett världsledande lag eller ett medelpresterande lag? De allra flesta vill nog tillhöra ett vinnande lag. Och visst är det tråkigt när till exempel det svenska herrlandslaget förödmjukas i fotboll mot t ex Österrike! Många av oss tillhör olika arbetslag, föreningslag och andra lag. Få av oss tillhör de mest framgångsrika lagen. Men alla kan lära av de bästa och försöka hitta sitt eget unika recept mot framgång. Helt klart är att ord och retorik inte räcker för att nå ordentliga framgångar. En verksamhets ledning är alltid avgörande för om det går bra eller dåligt. Hårt och målmedvetet arbete en självklarhet. Och förmågan att attrahera och behålla de för verksamhetens syfte bästa medarbetarna har central betydelse.

Alla människors lika värde är i bästa fall ett politiskt perspektiv. Bland dem som vill vara bland de bästa är värdet på enskilda människor som bäst anses kunna bidra till lagets framgångar mycket högre än för andra människor. Så krasst och enkelt fungerar det. Men hur ska man löpande följa upp hur bra olika medarbetare presterar? På IBM och Ericsson hade vi årliga omfattande individuella resultatuppföljningar och uppdateringar av individuella utvecklingsplaner. Världsledande företag som jobbar väldigt professionellt. Och i en rad förmågor betygsätts alla. Personligen tyckte jag bl a att det var en utmärkt metod som stöd för det årliga längre medarbetarsamtalet mellan chef och underordnad.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Människovärde

I en snabbrörlig värld där förändringstakten är mycket hög krävs ständiga anpassningar för den verksamhet som vill vara bland de bästa. Och verksamheter som vill vara bland de bästa måste klara av att attrahera och behålla även människor som inte är duktiga i det mesta utan "enbart" inom ett eller några särskilda kunskaper. För att inte riskera att tappa dessa värdefulla lagkamrater går nu allt fler framgångsrika företag ifrån att hårt betygsätta det mesta medarbetarna gör. Jag håller med om att det är en klok väg framåt. Man kan ändå vara tydlig i uppföljningen samtidigt som duktiga lagspelare inte behöver få låga betyg inom färdigheter som för den medspelarens roll i laget är irrelevant. Vad tycker du, är det bra med tydliga medarbetarutvärderingar? Jag önskar att alla fick chansen att under sina liv få tillhöra ett världsledande lag. Det är enormt stimulerande.
https://hbr.org/2015/09/why-more-and-more-companies-are-ditching-performance-ratings


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar