torsdag 17 september 2015

Skyldigheter och rättigheter

Ingen vinnare
Ett samhälle som inte byggs runt en grundprincip att skyldigheter matchas mot rättigheter klarar inte av att skapa ett högt välstånd och att inkludera människor i det gemensamma samhällsbyggandet. Det samhälle som tillämpar denna princip bli i regel också ett medmänskligt samhälle. Kravlöshet och daltande skapar inte välstånd. Kärlek, tydliga ambitioner, krav, aktivt stöd och arbete skapar välstånd.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_gyllene_regeln
http://www.synonymer.se/?query=krav


Det generella välståndssamhället är uppbyggt på att de som kan, bidrar genom att jobba. Inga jobb är dåliga utan allt som på olika sätt skapar ett värde i det gemensamma är värdefulla arbetsuppgifter. Ett så generöst samhällssystem som det svenska kräver att alla som kan, bidrar istället för att leva på bidrag. Det borde vara självklart att alla arbetsdugliga som går arbetslösa kan göra något istället för att år efter år leva på försörjningsstöd eller andra bidragsformer. Det ska inte vara möjligt att år efter år få bidrag från andra utan att som motprestation bidra på olika sätt i samhällsbygget. Det är rimligt och det är inkluderande och skapar betydligt bättre möjlighet att bryta långa utanförskap och segregering än vad vi lyckas med i dag. Kravlösheten är inte kärleksfull och den underminerar kraftigt den generella välfärdsmodellen. Känslan av att vara en del av ett större sammanhang är ofta kopplat till ens arbete vilket ofta utgör grunden till umgänge, stimulans och vilja till fortsatt personlig utveckling. Som arbetslös utestängs man i många fall från detta sammanhang och ju längre man går sysslolös, desto mindre känner man sig delaktig i samhällsbygget och negativa krafter tar lätt över.

Socialdemokratin använde ofta parollen "gör din plikt - kräv din rätt" under sina första decennier. Det är en välfärdsgrundande paroll. Samma Socialdemokrati förstörde tyvärr det tänkandet under 70 och 80-talet när en enorm offentlig sektor byggdes och rättighetslagstiftningarna haglade. Rättigheter måste matchas mot skyldigheter, hur kan detta inte vara självklart? Visst blir man "lite" upprörd över att läsa bifogad ledare om att enkla jobb inte anses duga åt människor som är arbetslösa och varav säkerligen många uppbär bidrag i olika former. Det duger inte! Socialtjänstlagen och andra lagar som begränsar samhällets möjligheter att ställa tydliga aktivitetskrav i utbyte mot bidrag måste ändras. Vårt gemensamma måste få ställa de rimliga kraven. Fler behöver jobba då integrationen och inkluderingen förbättras kraftigt genom jobb. Jobb är viktigt inte bara för en betydligt bättre integration utan om en ständig inkludering som behöver pågå av människor som av olika skäl hamnat i arbetslöst utanförskap. Nuvarande system för försörjningsstöd och andra bidrag håller inte om arbetsdugliga långsiktigt lever på. Varför är det inte en självklarhet att arbetsdugliga människor med stort och långvarigt försörjningsstöd ska erbjudas samhällsuppdrag och också vara tvungen att utföra dessa? I ett samhälle där det inte finns en mycket tydlig koppling mellan rättigheter och skyldigheter blir alla på sikt förlorare. Välstånd skapas genom att alla som kan bidrar! Vi kan bättre! Vad väntar vi på?
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2835257-ledare-sluta-ursakta-lathet
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar