söndag 27 september 2015

Polarisering mot kaos

Polarisering mot ny tid
Hur går det med det politiska ledarskapet i Sverige? Är en politisk polarisering där vi starkt målar in oss i olika hörn en hållbar väg i en svår tid? Självklart är det korkat om vi ska kunna rädda vårt välstånd. Det är ingen överdrift att säga att Sverige och dess delar nu är inne i en snabbare förändring än kanske någonsin. Jag undrar dagligen hur många av oss i Sverige som förstår kraften i paradigmskiftet från industrisamhället till informations- och tjänstesamhället. Och på toppen av det en massiv folkvandring med stora sociala och ekonomiska utmaningar. När samhällets institutioner också brister i att upprätthålla gällande lagar runt t ex äganderätten får vi ännu större utmaningar på bordet. Vare sig vi vill eller inte är vi nu i den här svåra verkligheten. Därför brådskar det att få fram reformer för att vi ska klara av att försvara någon form av generellt välfärdssamhälle. Nu krävs ett brett politiskt samarbete och breda överenskommelser om reformer. Polariseringen måste brytas. Inte minst behövs reformer inom bygg- och fastighetspolitiken som kräver långsiktiga spelregler. Därför krävs nu antingen en stor samlingsregering eller en ensam S-regering med uppdraget att kompromissa fram breda överenskommelser för att klara paradigmskiftet och folkvandringskrisen utan att det generella välfärdssamhället kollapsar.

Folkvandringsutmaningarna kräver fortfarande en öppen och längre konferens för att få fram en så objektiv nulägesbeskrivning som möjligt och scenariobeskrivningar som tydligt vägleder om vilka reformer som skyndsamt måste genomföras! När arrangeras konferensen? Efter denna nödvändiga konferens finns agendan för den samlingsregering som bäst skulle kunna tjäna svenskarna i dessa svåra tider. Låsningar i minoritetsblock duger inte i det läge vi befinner oss. Jag är säkert för pragmatisk för ideologiskt låsta människor. För mig är dock det viktigaste politiska uppdraget att reka läget och ödmjukt verka för en socialt-, ekologiskt- och ekonomiskt hållbar väg framåt. Jag inbillar mig att vi under en liknande konferens skulle uppnå konsensus om mycket. Inom EU ordnas ständiga krismöten om folkvandringsutmaningarna. FN arrangerar regelbundet krismöten kopplade till klimathoten. Varför inte en kriskonferens med t ex temat "Hur försvarar vi en så hög lägsta levnadsnivå som möjligt för alla i Sverige?" Vi kan klara de stora utmaningar vi har men då krävs ett mycket bättre ledarskap än nu!

Ett mycket tydligt exempel på nuvarande brist på ledarskap är hur vi inte klarar av att rimligt hantera fattiga EU-besökares agerande på svensk mark. Det är bedrövligt att vi inte tydligt och snabbt kan stå upp för äganderätten, hindra miljöförstöring och upprätthålla EUs överenskomna regelverk. Suck!
http://mobil.folkbladet.se/opinion/ett-hederligt-jobb-8656931.aspx
http://www.svtplay.se/video/3795399/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-avsnitt-5-1?start=auto
http://www.svt.se/nyheter/asa-regner-att-tigga-pa-gatorna-ingen-losning
http://www.migrationsverket.se/5.27485d6514fa83199cf826.html
http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/ewa-stenberg-polarisering-som-kraver-ledarskap/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar