lördag 26 september 2015

Ord

Demokratisk ordning
Är det eller är det inte kul att lyssna till människor som gärna pratar mycket och länge? Det tycker inte jag. De flesta budskap kan sammanfattas kort och därefter kan det både för den föredragande och åhörare vara intressant med särskiljande ordväxlingar. Visst finns utmärkta retoriker men de är få. Det är tur att partistämmor och kommunfullmäktige tillämpar strikta mötesordningar som begränsar enskildas debattutrymme. Samtidigt är det tråkigt att när många människor från Sveriges avlånga land träffas så är vi så många ombud att vi endast har totalt 6 minuter att disponera på alla politiska sakområden...  Hur gör man då? Som med allt annat i livet gäller det att prioritera. Jag väljer att prioritera att i stora frågor jag brinner för, eller blivit förbannad över, göra "statements" för att positionera mig. Jag tror det är bra för att ge dem som vill värdera mitt politiska ledarskap en bättre chans att förstå hur jag tänker.

Sannolikheten att i talarstolen, innan beslut ska fattas, kunna ändra ombudens positioner är mikroskopisk. Även om man går "all-in" i ett debattområde, och satsar alla 6 minuter, är oddsen dåliga för att lyckas få till ett stöd för något som i partistyrelsens förarbeten inte fått stöd. Ord, ord, ord men som vanligt är det den som klarar att gå ifrån ord till handling och tänker smartast som "vinner". Jag är glad över att jag inte varit tvungen att lyssna på Fidel Castros eller Hugo Chavez dagslånga tal....

Nu har röken lättat. För första gången har centermedlemmarnas ombud fått säga sitt om Decemberöverenskommelsen. DÖ fick tyvärr stöd av stämman och jag väljer att respektera det demokratiska ställningstagandet. Självklart hoppas jag att den spricker och jag ser fram mot den dag den gör det. Det finns bättre och mer legitima vägar framåt.

Vad gäller eventuell NATO-anslutning efterlyste jag en bred och djup förankring om för och nackdelar bland medlemmarna innan nytt ställningstagande. Gänget runt riksorganisationen och de olika förbundsledningarna tyckte att de pratat tillräckligt om frågan. Det tycker absolut inte många av våra medlemmar i Uppsala. Det är särskilt viktigt att förankra beslutsförslag som är eller av många upplevs som stora. Vi får se hur det går.... Jag har svårt att tro att Finland går med i NATO, och det är ett förbehåll.... Jag är absolut för ett nära och starkt försvarssamarbete med liknande demokratier som Sverige.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar