onsdag 16 september 2015

Stoppa staten och skrota landstingen

Välståndsbygge
Kommuner och staten ska bidra i välståndsbygget, inte vara ett sänke. Kommuner och staten kan företräda värden som är viktiga för att ett rikt och rimligt rättvist samhälle ska upprätthållas. Kommuner och en stat kan också göra stor nytta för att säkra nödvändiga investeringar som annars uteblir. Och kvalitetsambitioner måste också finansieras av dem som fattar de kostnadsdrivande besluten. Här borde dock ordningen och organisationen av den offentliga sektorn verkligen ses över. Visst ses den över men det går otroligt sakta när olika politiska konstellationer hela tiden tycks ta ut varandra i de ständiga maktkamper som pågår. Med min bakgrund i internationella företag har jag stor erfarenhet av organisationsdynamik. Jag har dessutom gedigen kunskap om olika styrsystem och dess effekter på människor i en organisation eller i ett samhälle i stort. Efter fem år som kommunalråd för Centerpartiet i Uppsala har jag även rätt bra koll på hur kommuner, stat, landsting och regioner fungerar.

Om du röstat och kommer rösta på mig så har du valt en företrädare som bland annat driver följande;

- Skrota landstingen och bygg upp de nya regionerna som kommunförbund där kommunernas företrädare också representerar regionen. Vi får en bättre konkurrens om de ledande politikeruppdragen, förankring i berörda kommunledningar och förankringen bland invånarna blir därmed mycket bättre.

- reglera så att staten inte får skapa lagar som ställer ofinansierade och kostnadsdrivande krav på kommunerna. Reglerna borde bland annat innebära att kommunerna inte skulle behöva följa lagar OM staten inte säkrar finansieringen av dess konsekvenser. Det är en orimlig ordning att rikspolitiker driver krav som dom inte kan finansiera, via de redan allt för höga statliga skatterna, när alla kommuner har helt olika förutsättningar för att kunna klara av dem.

- sänk det enorma skattetrycket i Sverige! Kommuner, landsting och staten tar idag in orimligt höga skatter. Du som jobbar drabbas av massiv skatt i Sverige. Många förstår inte hur stora pålagorna är då till exempel alla arbetsgivaravgifter och moms är några exempel på hur staten tar hårt arbetande människors pengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar