måndag 14 september 2015

Luftslott & skattechock

Katten på råttan
Idag lägger Uppsalas politiska majoritet sina mål och sin budget för perioden 2016-2019. Kommunen har en ansträngd ekonomisk situation och de flesta inser att vi befinner oss i utmanande sociala och ekonomiska tider. Men förstår Uppsalas majoritet det? Av vad jag snabbt har kunnat konstatera så förstår inte V, MP och S hur välstånd skapas och försvaras. Att inte tydligt förstå hur viktigt det är att stimulera till grön tillväxt och att de till och med är tillväxtfientliga blir bara en politik som är ett luftslott. Hur kan man tro att vi har råd att säkra en fungerande skolverksamhet, social omsorg, omsorg om våra funktionshindrade och en anständig äldreomsorg utan en näringslivsvänlig och tillväxtorienterad politik? Sedan dom tog över makten så har dom visat att dom gärna kommunaliserar så många verksamheter som möjligt. Och att dom inte konkurrentutsätter verksamheter som minskar våra möjligheter att få mer för våra skattepengar är bedrövligt. Lägg därutöver till en extremt kostnadsdrivande centralisering... Håll i hatten...

I jämförelse med jämförbara kommuner presterar Uppsala kommun ett mycket dålig ekonomiskt resultat utan att kvaliteten i verksamheten är bättre. Alliansen lyckades till sist bryta en oacceptabel nettokostnadsutveckling. Sedan V, MP och S tagit över har nettokostnaderna återigen skenat. Så istället för att ställa effektivitetskrav väljer de nu en kraftig skattehöjning! Ytterligare exempel på deras tillväxtovänliga politik! Kraftiga skattehöjningar i Uppsala, i landstinget och i Sverige.

Katten på råttan, råttan på repet.... och pojken till skolan... V, MP och S centralistiska, näringslivsfientliga och skattechockspolitik kommer i praktiken att leda till att våra flickor och pojkar  snart får en ännu sämre utbildningsmiljö. Det är en klen tröst att S, V och MP förlorar nästa val. För oss Uppsalabor innebär det nuvarande ledarskapet att vi går mot mörka ekonomiska tider! Uppsala styrs helt av tillväxtovänliga vänsterkrafter! Har du något exempel på ett vänsterstyre som levererat ett högt generellt välstånd för sina invånare? Suck! Håll i hatten!
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/direkt-kommunbudgeten-presenteras-3879470.aspxInga kommentarer:

Skicka en kommentar