söndag 21 juli 2013

Kategorisering

Att tänka fritt är stort men att tänka rätt är större
Vem ligger bakom rubrikens mening? Är det så att dessa ord, som står skrivna på Uppsala universitets anrika aula, stämmer? Är den fria tanken större än metodiska tankar som genom hypoteser och emperi kan bevisas?

Om man vill lösa problem eller förstärka framgångsmöjligheter är det då viktigt att förstå relevanta fakta? Det är klart att du måste förstå fakta och få en rimligt korrekt nulägesförståelse för att kunna lösa problem. Jag delar inte det som en av dagens DN debattartiklar tycker dvs att bl a statistik om oss invånare inte ska brytas ner i t ex "gammel" och "ny" svensk. Det är självklart aggregerat på för hög nivå för att vara så relevant information som ger oss förutsättningar att bättre t ex sätta in särskilda integrationsinsatser i grupper som av olika skäl har kraftigt avvikande arbetslöshetstal, sjukfrånvaro, utbildningsnivå etc. Visst kan, och används, liknande statistik av krafter som enbart vill använda dem för att driva negativa agendor MEN för oss som har positiva agendor, som anser att alla människor ska ges jämlika möjligheter under livets inledning och är behövda oavsett kön, etnicitet och religion, är det viktigt att se större avvikelser. Annars kan vi inte gemensamt, på bästa sätt, försöka lösa problem. Utan rimligt korrekta faktabeskrivningar leds vi av tyckande. Med goda faktakunskaper ökar sannolikheten att vi kan göra rätt inom områden där vi idag gör fel. Då kan tyckandet, som sig bör, begränsas till hypoteser (möjliga sanningar). Så länge den enskilda människans integritet värnas tycker jag det är bra med kategoriseringar MEN, som alltid, måste man vara kritisk när man tar del av statistik. Hur kan det vara svårt att förstå?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar