lördag 6 juli 2013

Vad får freden kosta?

Vad kostar krig? Vad har Sverige tjänat på att vi lyckats undvika väpnade konflikter mellan olika intressegrupper i snart 200 år? Svåra frågor att svara på. Bara uppskattningar kan göras och sannolikt är vi inte tillräckligt bra på att uppskatta kostnaderna. Hur prissätter man mänskligt lidande? Hur prissätter man ett liv som släcks i olika faser av sin möjliga livstid? Hur prissätter man saknaden efter nära och kära som är borta bara för att några anser att deras synsätt berättigar väpnad kamp? Priset för en väpnad konflikt är alltid för högt!

Jag leder ett Rotaryinitierat fredsbevarande projekt i Uppsala. Många ideella timmar har jag och några andra lagt ner hittills på projektet som avslutas med en Fredsvecka i musikens tecken mellan den 6/8 t o m den 10/8 2013. Fredsvandringar, debatter, seminarium, konfliktsimuleringsspel, poesi, körsång och musikband erbjuds Uppsalaborna och besökare gratis. Så långt är jag mycket glad över resultatet i projektet. Inte minst UppsalaTidningens sommarnummer har flera reportage om projektet och särskilt om de band som vunnit spelningar den 7/8, 9/8 och 10/8. Jag är stolt över att civilsamhället återigen bevisar att ideella krafter som samarbetar och en ansvarats ande kommun kan göra underverk tillsammans. Tack till alla er som hjälpt till i projektet så långt. Tycker du det är viktigt att vi har ett starkt civilsamhälle med t ex starka idrotts, kultur och bygdegårdsföreningar?
www.uppsalatidningen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar