fredag 5 juli 2013

Konstruktiva förslag

Tydliga och enkla frågor
Istället för att ägna sin tid åt tankar och utspel om t ex fri narkotika kan ungdomsförbunden engagera fler om man jobbar med relevanta frågor och frågor som många kan relatera till. Jag gillar Ingvar Nilssons engagemang för utsatta människor. Han är en flitigt använd konsult och föredragshållare som gärna ser sociala investeringsfonder. Genom bilder på barn och räknekalkyler exemplifierar han vad det innebär i ekonomiska termer om en sex årig flicka får det stöd just hon behöver istället för att hamna i ett livslångt utanförskap och kraftigt belasta övriga samhället. Murar mellan verksamheter behöver rivas och individens perspektiv måste vara styrande samtidigt som den personliga integriteten värnas. Det är inte lätt. Det är dock viktigt att göra mer för att tidigt stötta dem som av olika skäl hamnat snett i livet.

Det finns oftast minst två sidor av "ett mynt". Vänstern hade sina skäl för att betygen plockades bort i tidiga år. Onekligen gjorde dock betygen på min tid det lät för lärare, föräldrar och andra att tydligt identifiera medmänniskor som av varierande skäl inte klarade att ta till sig utbildningen. Möjligen är det tydliga och graderande betygen viktiga för att just fånga upp dem som behöver ett bättre och personligt stöd för att lära sig maximalt. Fler liknande utspel som LUF så kan fler unga tänkas engagera sig politiskt. Vad tycker du om traditionella betyg redan i ettan?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/almedalen/article17080007.ab

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar