torsdag 25 juli 2013

Fri rörlighet

Världen är ingens och därför allas
Filosofiskt äger ingen vår jord och vår natur. Den tillhör sig själv. Och i den bästa av världar vårdas allt levande utan hård rovdrift eller extrem exploatering. Så fri rörlighet för oss människor är en koneptuell självklarhet. Ett koncep ska dock tillämpas och då väljer alla avgränsade nationalstater eller föreningar av desamma att koppla den "fria" rörligheten till visumtvång etc. Visumtvånget syftar bl a till att ge den ort en person önskar besöka en chans att undvika att släppa in oönskade människor så som brottslingar eller människor som inte kan försörja sig själva in i den medborgarklubb som bland annat inkluderar rättigheter. Tyvärr hindras även människor som anses politiskt farliga att besöka framförallt diktaturer. Är det fel att vilja undvika besök av brottslingar? Är det fel att inte vilja ta ansvar för alla som av sociala skyddsskäl vill lämna sämre social trygghet mot bättre? Är det fel att kräva att de som inte beviljas flyktingstatus inom rimlig tid måste kunna försörja sig själva? I min värld är det naivt att tro att T ex Sverige, med ambitionen att erbjuda ett högt generellt välstånd till sina klubbmedlemmar, har råd att fritt låta dem som vill flytta hit. Bara kravet på en kommun att tillhandahålla ett boende är krävande nog för att dagens sociala klubbkontrakt spricker. Förutom de vackra orden om fri rörlighet från Birgitta Ohlsson (FP) skulle jag vilja att hon beskriver vad det skulle innebära för det sociala skyddssystem vi har i Sverige? Jag tror det blir ohållbart med våra generösa sociala rättigheter med en liknande politik. Vad tycker du?
http://www.unt.se/debatt/eu-behover-en-ny-flyttlasspolitik-2520338.aspx

Urbanisering
En ytterligare intressant fråga till Ohlsson är hur hon och hennes parti ser på urbaniseringen. Är FP helt emot några former av försök att inte lägga ner större delar av svensk landsbyggd? Eftersom fler flyttlass efterfrågas tolkar jag henne som tydligt för nedläggning av varje ort som inte har bärkraft. Undrar vad hon tycker om tiggare, bärplockare och asfaltsläggarfamiljer? Eftersom landsbyggdsfrågor är lite inne nu skulle det vara mycket intressant att höra vad hon tycker om urbaniseringen i Sverige. Vad tror du hon tycker?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar