måndag 29 juli 2013

Frihet, fattigjobbare & rösträtt

Rätt eller fel
Vi ser alla olika saker i vår omgivning. Inte minst dagens informationsöverflöd gör att vi ofta tar intryck av olika information och vi är alla partiska då vi redan i tonåren börjar bestämma oss för vissa grundläggande världsåskådningsprinciper. Ofta är dessa starkt formade av föräldrarnas principer. Politisk inriktning kallas det. Vad du och jag anser vara rätt eller fel beror till stor del av vilken politisk inriktning vi valt. Majoritetens feljakt har genom åren institutionaliserats genom religiösa system och rättssamhällets institutioner.

Om människan ska få vara fri enligt den liberala filosofen John Stuart Mill gäller "de olägenheter som är följden av handlingssätt, som varken kränker någon bestämd plikt mot det offentliga eller skadar någon enskild, är något samhället har råd att bära för den mänskliga frihetens sak". Det kan också uttryckas som att människor ska få leva sina liv som de själva önskar, utan att hindras av andra så länge det inte direkt negativt drabbar andra. Jag är för maximal individuell frihet. Samtidigt förstår jag att vi människor i huvudsak lever i flock och spelregler krävs för att minska blodiga konflikter eller ständiga individuella övergrepp. Jag förstår också att vi lever i en tid som kraftigt avviker från den som Mill levde i. Det är viktigt att fatta när man värderar situationer och förslag. I en värld där människor fått massor av rättigheter, och många blundar för skyldigheterna, måste rättigheterna hållbarhetstestas för fortsatt välstånd. Så har t ex gjorts med alkohol och tobak. Vi vet att konsumtion av vissa produkter har stor negativ effekt på den enskilde. Om ett skadligt beteende endast drabbade den som har det är Mills tankar ok. Men i vår tid sätts massor av resurser in för att bryta negativa utvecklingar kopplade till missbruk. Dessa resurser kan med fördel användas till annat. Därför är det rimligt och klokt att kraftigare använda skatteinstrumentet för att fördyra ohälsosamma produkter. Jag tycker UNTs ledare idag är för teoretisk och lutar sig mot filosofiska perspektiv som måste uppdateras utifrån den samhällskontext (hur vårt samhälle fungerar idag) frihetsbegreppet ska matchas mot.
http://www.unt.se/ledare/frihet-leder-till-fel-beslut-ibland-2522504.aspx

Den nationella regeringen måste agera
Det är inget konstigt med att Européer som vill få det bättre tar sig från ekonomiskt svaga delar till ekonomiskt starka. Vi människor har alltid rört oss för att hitta mat och tryggare boende. Jag skulle göra lika om jag inte haft förmånen att leva i en av världens rikaste regioner, Mälardalen. Nu är det dock inte så enkelt att vi människor fritt kan röra oss dit vi vill, även om vi är rika och friska. Skälen är många och varierar runt om i världen. Helt klart är dock att svenska staten bättre behöver ta i frågorna runt tiggararbetarna, bärplockarna och andra fattigarbetare. Det är inte rimligt att varje kommun ska behöva brottas med. Det handlar om svåra och viktiga avvägningar mellan allemansrätten, den fria rörligheten, företagande och bärkraften i vårt sociala skyddsnät.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ocksa-regeringens-ansvar/

Balanserad generationsmakt
Klarar vi människor av att inte enbart vara kortsiktigt egennyttiga? Tror du att äldre personer som jag och min morfar generellt klarar av att prioritera även samhällsservice som de själva inte är i behov av? Om vi tror att en stor majoritet av oss är kortsiktigt egennyttiga, då är det absolut värdefullt att seriöst pröva om rösträtt ska införas vid 16 år. Även om jag personligen är bekymrad över hur de yngre tycks vilja rösta...
http://www.dn.se/debatt/dagens-16-aringar-har-vad-som-kravs-for-att-fa-rosta/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar