tisdag 2 juli 2013

Viktigaste välfärdsfrågorna

Vilket parti har bäst förslag?
Välfärdens stora frågor blir avgörande för valutgången 2014. Många svenskar tycker inte skolan, äldreomsorgen, den ekonomiska politiken och miljöpolitiken sköts tillräckligt bra. Många tycks tro att S kan göra ett bättre arbete. Vad tror du? Jag är övertygad om att Alliansen går mot förlust om reformerna uteblir och om inte kvalitetsbristerna kopplade till skola, vård och omsorg arbetas bort. Om KDs profilfrågor inte engagerar alls, C inte når ut med en relevant och trovärdig politik på både landsbygd och i städerna, FP inte lyckas försvara lärarstödet och tappar till MP och M till varje pris vill privatisera då blir det tufft. Oavsett om det är dåligt eller ej att Alliansens tid är över är det som bekymrar mig att alternativen känns mycket sämre än en svag regering där C, M, FP och KD kryssar sig framåt.
http://www.unt.se/sverige/skolan-valjarnas-viktigaste-fraga-2491704.aspx

Almedalen
I Almedalen. Mycket folk. Ok väder. Och massor av seminarium och mingel. Själv är jag med i flera paneler. Framförallt tre paneler kopplade till miljö och klimatarbetet där jag bl à ska prata om infrastruktur för elbilar, styrsystem för effektivt miljö och klimatarbetet samt Världsnaturfondens seminarium om städernas ansvar för en bättre miljö och klimatarbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar