måndag 22 juli 2013

Personval

Hur får du kvalitet?
Du, precis som de flesta, väljer att lägga din röst på partier som du för länge sedan bestämde dig för var bra eller som driver någon särskild fråga som du tycker är väldigt viktig. Inget konstigt med det. De allra flesta väljer att lägga sina viktiga röster på partier utan att veta vilka dess företrädare är och vad företrädarna går för. På riksnivå kan det möjligen vara ok då det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan t ex politiker och tjänstemän som bl a gör att dåligt operativt ledarskap tydligt kan straffas. Och straffas direkt när förtroendet mellan folkets företrädare, politiker, och en ledande tjänsteman är borta. Man behöver inte avvakta val.

Inom våra kommuner är det våra politiker som är ansvariga för hela verksamheten. Inte tjänstemännen! Är det då viktigt att du röstar på individer och på lokala partier som kan presentera kompetenta kandidater? Det är klart att det är väldigt viktigt! Det blir ännu viktigare i en kommun som Uppsala där en stor andel av kommunens ledande tjänstemän inte bor eller betalar skatt i kommunen. Då kan det vara bra om de politiska ledarna kan ekonomi, grundläggande juridik, har egen praktisk ledarerfarenhet m.m. Din röst är viktig! I kommunvalen är det särskilt viktigt att du kryssar politiker som du tror har kompetensen (kunskap och erfarenheten) att som i Uppsalas fall ansvara för över 10 miljarder kronor som ska ge Uppsalaborna bra samhällstjänster inom det kommunala ansvaret. Om du inte förstår hur viktigt det är att du väljer kompetenta kommunala företrädare ber jag dig läsa bifogad artikel från Inga-Britt Ahlenius! En kvinna med enorm integritet, rättspatos och som varit en av Sveriges mäktigaste statstjänstemän. Bl a som chef för Riksrevisionen under 10 år. Om du bryr dig om hur stora delar av dina skattepengar används är det klokt att kryssa den du tror bäst kan förvalta dina skattepengar och som säljer en för dig attraktiv framtid. Om du tror på Ahlenius är det värdefullare och klokare att kryssa en person än att välja parti i kommunalval.  Enligt henne tycks partierna aldrig utkräva enskilt ansvar när någon politiker gjort ett dåligt jobb. Jag tänker fortsätta att kryssa någon som är ansvarstagande och som är kompetent för uppgiften att ta ansvar för stora, viktiga och komplexa verksamheter.

Väljer du att flyga med vilket bolag som helst? Jag väljer att flyga med bolag som jag vet ägs av ansvarsfulla ägare och som kontrolleras av pålitliga och oberoende myndigheter.  Jag flyger inte med bolag som inte uppfyller de kraven. Jag tycker risken blir för hög. Läs gärna Ahlenius kolumn som publicerades idag.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/ansvaret-som-forsvann/
http://www.unt.se/debatt/utbilda-politiker-i-styrelsearbete-2491399.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar