torsdag 4 juli 2013

En av fem extrem!

Individer är allt
Trots den svenska fortsatta starka Jantekulturen är det alltid individer och grupper av individer som avgör om något blir bra eller dåligt. Det går inte att skylla på andra. Du och jag bär själva på korten för att i varje situation vilja mer eller mindre. Du och jag bär på korten för om kompromisser, förlåtande och nedlagda röster kan leda till stabilitet. Varför är det så svårt att förstå att det är individer som är avgörande för framgång eller fiasko. Det gäller inom idrotten, musiken, akademin, näringsliv och politik. Tror du något annat? Det är skrämmande att var femte väljare enligt den senaste mätningen kan tänka sig att rösta på V eller SD! Två partier som definitivt inte accepterar individens avgörande betydelse för framgång eller misslyckande. Varför tror du det blivit så? SD och nästan V är  enskilt större än KD, FP och C tillsammans. Vad tycker du det säger om vad som händer i Sverige? Vad säger det om medlemmarna inom KD, FP och C? Skärpning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar