tisdag 30 juli 2013

Infotainment & sjukvård

http://www.di.se/artiklar/2013/5/27/branschen-som-vaxer-sa-det-knakar/?utm_campaign=di.se-framework&utm_source=share&utm_medium=email&utm_content=2013/5/27/branschen-som-vaxer-sa-det-knakar/
Växer så det knakar
Infotainmentbranschen växer så det knakar. Om vi hjälps åt att stärka branschkluster med en redan existerande kompetensbas i Sverige är jag säker på att vi inom infotainmentindustrin kan skapa nya framgångssagor med svensk bas liknande den betydelse som bl a Stora, Ericsson, Volvo och Scania haft för svensk välståndsutveckling. Personligen tror jag så mycket på branschens potential att jag sade upp mig från Ericsson för att försöka vara delaktig i företagsbyggen inom branchen. I mitt fall fick vi slut på pengar 2008 när Lehamn Brother förde ner västvärldens ekonomier i avgrunden. Andra har lyckats bättre och möjligheterna framöver är många.

Uppsala är ett av dessa områden där vi har en bra kompetensbas att bygga vidare ifrån. Inom Näringslivsgruppen som jag leder genom Uppsala kommun satsar vi särskilt mycket på att nätverksleda bl a denna branschutveckling. Arbetet går mycket bra och det glädjer mig att se vilken styrka man kan skapa när enskilda entreprenörer, engagerade medarbetare och samhället i övrigt hjälps åt för att dra nytta av en möjlighet som gör alla till vinnare. Sverige behöver fyllas med ny företagsamhet som kan ge massor av intressanta och välbetalda arbetstillfällen. De positiva bieffekterna när liknande satsningar lyckas kan inte underskattas och är mycket stora. Tror du att det är viktigt att en kommun tar en aktiv del i den lokala näringslivsutvecklingen?
http://www.nytimes.com/2013/02/18/technology/tech-industry-sets-its-sights-on-gambling.html?pagewanted=all&_r=1&

Uppdatera sjukvården
Intressant kårkritisk ledare i dagens DN. Ett intressant exempel på hur lösnummersförsäljning och partisk journalistik leder till att människor som läser rubriker och artikeln felinformeras. Expressen och föräldrar klagar på sjukvården när medicinskt kompetenta valt en förlossningsenhet med bedömd störst kompetens för att lösa en svår situation. Vad ska man säga? Vad tycker du?

Vår sjukvård måste uppdateras och fullt ut utnyttja dagen tekniska möjligheter. Inte minst är det viktigt när man tillfälligt eller permanent befinner sig på landsbygden. Jag tycker det är lysande att t ex modeller där vi på ett kvalitativt sätt kan ta och distribuera ett blodprov på närmaste livsmedelsaffär. Vad tycker du?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/framtidens-sjukvard-ges-i-matbutiker/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar