torsdag 21 december 2017

Trygghetsarbete

Kommuner med allt tuffare uppdrag
I takt med att Sveriges 290 kommuner får allt mer ansvar och allt tuffare att klara sina redan omfattande ansvarsområden förväntas de nu också ta ansvar för att bygga upp Sveriges civilförsvarsförmåga. Det saknas sannerligen inte hål att fylla i för staten för att klara sitt ansvar för svenskarnas trygghet. Men hur mycket tror du krävs i varje års budget för att kommunerna på riktigt ska kunna säkerställa att vi har motståndskraft i tre månader när "lede fi" angriper oss? Börjar du förstå hur mycket som borde vara finansierat som inte är finansierat? Börjar du förstå hur sårbar svensk ekonomi är redan innan nästa lågkonjunktur dundrat in över landet? Låg ränta, migrationsdriven efterfrågan och en svag valuta är en intressant ekonomisk verklighet just nu....
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sverige-ska-sta-emot-angrepp-i-tre-manader-20044
https://www.expressen.se/ledare/i-la-la-la-land-star-folket-utan-skydd/
http://www.civil.se/blog/2016/12/13/msb-vill-att-landets-kommuner-forbereder-sig-pa-krig/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/miljoner-till-lanets-kommuner-for-starkare-civilforsvar
Trygghetsfrågor är dumma att slarva med. När man slarvar och missköter dem är det på många sätt kostsamt att reparera den skada man orsakat. Tyvärr representerar avvecklingen av det tidigare civila försvaret, ett underdimensionerat Försvar och den sedan länge misshandlade Polisen misskött trygghetspolitik. Nu tycks regeringen tro att de snabbt kommer att kunna laga en otillräcklig polisverksamhet genom att anslå mer pengar. Själklart är det viktigt att ha ekonomiskt utrymme för att kunna rekrytera fler poliser, men det räcker inte. En verksamhet måste också vara så attraktiv att man kan attrahera tillräckligt många som vill bli till exempel poliser. Och de som redan är poliser måste motiveras att trivas med sina uppdrag. Det är minst sagt oroväckande att väldigt få söker till möjliga polisutbildningar. Det är säkerligen inte alla som söker som också är lämpliga för ett så krävande uppdrag. Ett uppdrag där vi också måste säkerställa att det inte är till exempel infiltratörer från brottssyndikat som antas.
https://www.expressen.se/nyheter/500-platser-tomma-ar-djupt-oroande/
Dagens kalkon
Väderprognosen. Jag gillar snö i december i januari men det är tråkigt om landet drabbas av snökaos när många människor är i rörelse för helgfiranden.
https://www.expressen.se/nyheter/varningen-infor-jul-vinterstorm-hotar/

Dagens stjärnor
Polisen. Särskilt Polismästaren Stefan Sintéus som jag hade förmånen att träffa under min studieresa till flera av Sveriges mest utsatta utanförskapsområden. Jag får intrycket att Polisen gör så gott de kan på ett allt smartare sätt. Inte minst är det bra att de faktiskt ägnar sig åt att informera om hur vi bättre kan skydda vår egen säkerhet genom att göra kloka val.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/ratt-av-polisen-att-varna-kvinnor-for-valdtaktsman/

Sebastian Sundell. Hans ledarartikel i dagens UNT är klok. Det svenska språket är centralt i Sverige för att de som lever här ska utvecklas socialt hållbart.
http://mobil.unt.se/asikt/ledare/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar