måndag 25 december 2017

Invandrarkraft i samhällsbygget

Kompetensbrist
Du vet väl att vi har stor kompetensbrist i Sverige? I Uppsala är det akut brist på kvalificerad arbetskraft. Samtidigt har vi tyvärr många tusentals arbetsföra som är arbetslösa på grund av brist på den kompetens som krävs. Sverige behöver ett kompetensinvandrarpaket!
Yrkesutbildningsprogram, inklusive lärlingsutbildning på arbetsplatser, måste bli bättre på att snabbt ta invandrade analfabeter från där de är till att klara av grundläggande krav för anställning. Bland annat svenskakunskaper som gör att en arbetsgivare klarar av att uppfylla alla krav enligt arbetsmiljölagen.
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/

En sak är säker och det är att bidrags-Sverige inte har råd att ha vuxna människor som saknar studiebegåvning i 12-14 års skolprogram och därefter kanske hoppas att de kan jobba med kvalificerade arbetsuppgifter. Långt ifrån alla människor har studiebegåvning men kan göra stor nytta ändå och bli självförsörjande. Även i en tid där artificiell intelligens och robotik tar över allt fler arbetsuppgifter. Det är också en tid som fylls med allt fler tjänster som inte kräver långa utbildningar för att få jobb. När det äntligen börjar byggas prisvärda bostäder med delningslogik är självförsörjning möjligt för de flesta.

Även om vi nu fått en stor bildningsutmaning kopplad till lågutbildade vuxna, med stora utmaningar att behärska svenska, är Sverige i behov av att attrahera efterfrågad kompetens. Inte minst efterfrågas många inom näringslivet med goda ingenjörskunskaper. Den strategiska frågan är vilka krav som ställs på Sverige för att vi ska vara intressanta för några av dessa matchande personer att flytta till? Hur ska just vi kunna attrahera kompetens som även andra länder konkurrerar om? Att vara attraktiv för vissa utvandrarbenägna innebär inte att man är det för andra. En stor hygienfaktor för att kunna attrahera kompetent och efterfrågad arbetskraft är trygghet och bra skolor för barnen. Att Sverige återigen blir ett relativt sett tryggt samhälle att leva i, och kan erbjuda bra skolmiljöer, är med andra ord grundläggande hygienfaktorer för att ha någon chans på den globala kompetensmarknaden. Att återuporätthålla svensk trygghet och kraftigt förbättra skolans konkurrenskraft är avgörande för att svenskt generellt välstånd ska kunna försvaras. Annars attraherar vi allt för få att arbetsinvandra till Sverige. Och allt fler eftertraktade, som kan, kommer att emigrera från Sverige. Om Sverige är attraktivt för eftertraktad invandrad kompetens är det den bästa indikatorn på att vårt samhälle är attraktivt och konkurrenskraftigt. Enkelt, eller hur?
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/akut-kompetensbrist-kraver-snabba-losningar-18665
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/stockholm/kompetensbrist-gor-att-foretag-forlorar-uppdrag_679998.html
Kompetensutmaningarna är många. Jag är övertygad om att de går att lösa. Det kräver dock en strategi, snabbare taktiska förändringar (reformer) och att integrerade invandrare uppmuntras att ta ett större ansvar för att snabba på inkluderingsarbetet av invandrare som kommit utan att ha ett arbete. Vi behöver mycket mer arbetskraftsinvandring. I övrigt måste fokuset vara på betydligt bättre integration än hittills. Även om det är ett sent uppvaknande har Magdalena Andersson rätt, Sveriges humanitära arbete i Sverige kopplade till icke svenskar kan inte ansträngas mer. Samtidigt kan vi göra mer stödinsatser i flyktingländer runt om i världen. Hans Rosling var klok, på många sätt.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/anvand-integrerade-invandrare-i-integrationen-19570
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sveriges_migrationshistoria
https://asikt.dn.se/asikt/debatt/invandrare-maste-inte-kunna-svenska/spraket-ett-maste-for-integrationen-inte-bara-pa-jobbet/
https://www.migrationsinfo.se/sprakkunskaper/

Lena Zander är professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Hon säger att hon ”intresserar sig för de fall där integrationen fungerar bra, trots stora och små skillnader i allt från språk till värderingar och synen på ledarskap.” Enligt hennes forskning har gemensamma intressen stor betydelse för lyckad integration. I norra Europa tyckte många i en studie att individuella intressen som sport och kultur var viktiga sammanhållande faktorer, medan religiösa frågor eller en gemensam historisk bakgrund ansågs viktigast i andra delar av världen. Det är inte en oviktig kunskap när olika samhällen ska bygga värden med en mix av människor från mycket skilda bakgrunder. Tyvärr har dessa skillnader allt för länge underskattats. Så byggs inte framgång. Framgångs byggs utifrån ambitioner och kompetens, inte utifrån tyckande. Hjärta och hjärna behövs när beslut ska fattas.

Dagens kalkon
”Kvällspress”. Det är uppenbarligen upplevd nyhetstorka i Sverige eftersom rubriker och artiklar om Oldsbergs bråk med sin föredetta arbetsgivare, eller klagomål på något, dag efter dag anses som värdefull journalistik.... Det är inte förvånande att de flesta inom gammelmedia brottas med överlevnadsproblem. Det finns massor av viktigare och mer intressant att skriva om! Tänk om alla medier också kunde se bildningsuppdraget i sin verksamhet.
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/8w6elE/ingvar-oldsberg-rasar-mot-julvardarna

Dagens stjärna
Uppsalapolisen. Trots underbemanning och seg anpassning av lagstiftning, när den organiserade brottsligheten brett ut sig, gör de ett mycket bra jobb. Ledarskap har alltid betydelse. Och tyvärr är det individer och grupper av kriminella som bara förstår ett ”språk”, det raka och hårda. Eftersom det endast är Polisen i Sverige som ska våldsmonopol måste också Polisen visa att det är den ordning vi vill ha.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/J1Ja0m/uppsalapolisens-superfacit-200-gripna-gangmedlemmar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar