torsdag 28 december 2017

Den svenska modellen

Hållbarhet
Uppsakattar du den "svenska modellen"? Samhällskontraktet mellan medborgarna och staten som ska ge oss frihet och trygghet. Utan tvekan uppskattar jag att vara född i ett samhälle som länge gett alla invånare en rimlig chans att nå sin fulla potential, oavsett fokusområde, och där allemansrätt och en anständig lägsta levnadsnivå varit inkluderad i det svenska samhällskontraktet. Nästan alla svenskar kan bli sjuka och fort ekonomiskt svaga. Alla kan få sjuka barn som kräver omsorg och vård. Och alla som har förmånen att få gamla och kära vänner och släktingar blir ofta beroende av omsorg och vård i olika grad. Den svenska modellen bärs upp av att mycket få vuxna som kan arbeta kan leva på bidrag.  Om summan av vårt gemensamma värdeskapande ökar kan det mätas i ökad BNP per invånare. Allt annat än ökad BNP per specifikt samhälle innebär att de flesta får det sämre. Hur kan det vara så? Enkel matematik kanske kan hjälpa till att förstå.

1000 delat på 100 ger 10 per person. 1000 delat på 200 ger 5 per person. Sannolikt kan delningsekonomin framöver bidra till att gammal värdelogik sätts ur spel. Samtidigt är det ett faktum att 10 läkare på 1000 invånare är fler läkare per invånare än 10 läkare på 2000 invånare. 1 lärare på 20 elever innebär mer tid per elev än 1 lärare på 30 elever. 240 poliser per 100.000 invånare ger bättre trygghet och förmåga att klara upp brott än 206 poliser per 100.000 invånare. E-hälsovård och E-lärande har stor potential att klara kompetensbristutmaningarna och till och med höja kvaliteten i levererade tjänster. Vad gäller Polisen blir det svårare. Men det kanske är för trångsynt av mig. Kanske är det artificiella robotpoliser som snabbt gör att vi kan få fram effektiva och omutbara brottsutredare och fältspanare? Vad vet jag? Om sciensficton återigen blir verklighet är det inte osannolikt. Den svenska modellen har sannolikt bärkraftighet om vi inkluderar nysvenskar mycket bättre och om vi snabbare förändrar vårt sätt att lösa problem med hjälp av ny teknologi. Mycket är möjligt, om man vill. Vill man inte kan man hoppas att några andra människor, i något klokare samhälle, kastar ut en livboj om vårt samhällsbygge spårar ur. En sak är säker, det är ett väldigt mycket komplexare samhällsklimat idag än för bara tio år sedan. Inte minst alla enorma mängder billiga pengar som i olika former kastats ut på marknaden gör framtiden mycket oviss.

En sak är helt säker och det är att politiker som bara talar om rättigheter ska du inte vare sig lita på eller ge ditt förtroende. Oavsett om det är en vänskapsrelation, en förening, ett företag eller en kommun som ska prestera bra resultat så bygger framgången på en tydlig och bra balans mellan rättigheter och skyldigheter. Varför talar de flesta politikerna enbart om skyldigheten att betala skatt...? Vårt välfärdskontrakt bygger på fler skyldigheter för att fungera framgångsrikt. Jag tror att de tror att bara rättighetssälj ger röster, jag tror de har fel. Balans mellan rättigheter och skyldigheter leder mot framgång.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sverige-ska-sta-emot-angrepp-i-tre-manader-20044
http://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet/om
https://www.svd.se/samhallskontrakt-ar-kravande-saker
http://www.gp.se/ledare/krassén-företagare-bör-göra-sina-röster-hörda-1.4942454

En del av den svenska modellen är att vi alla, oavsett inkomst, har rätt till sjukvård. Det är en dyr rätt för den välavlönade och samtidigt en fantastisk rätt för den ekonomiskt svage. Rätten är självklart inte gratis utan betalas av dem som betalar skatt. Jämfört med de flesta länder på vår jord är det annorlunda. Inte minst i USA där kriget om Obamacare fortsätter. I de flesta länder får de ekonomiskt svaga sämre vård, om någon vård alls. Ofta är det i andra länder sjukvårdsförsäkringar, som du själv måste ta ansvar för att teckna, som möjliggör individers rätt till jämlik vård. Som inom alla områden skapar digitaliseringen kraftigt förändrade villkor för hur omsorg och sjukvård kommer att organiseras och finansieras i framtiden. Inte ens konservativa fack kommer att klara av att stoppa utvecklingen, bara dumt fördröja den. Alla globala techföretag har kraftigt stigit in på E-hälsomarknaden, de driver utvecklingen. IBM, Google, Apple och Microsoft har kommit långt och fortsätter att satsa massor av miljarder på fortsatt utveckling. I den bästa av världar höjer deras erbjudanden kvaliteten i omsorg och vård samt sänker sjukvårdens totala kostnader. Sannolikheten för att det händer är dock liten. När många fler människor har chansen att tidigt märka av eventuellt farliga symptom kommer det att driva kostnader. Möjligen kan de kostnadsökningarna balanseras mot att människor kan vara produktiva större delar av sina liv och att allt färre läkare och sjuksköterskor per 1.000 invånare krävs, vad tror du?
https://mobile.nytimes.com/2017/12/26/technology/big-tech-health-care.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

Och den dagsaktuelle miljardären, finansmannen och föredetta managementkonsulten, Christer Gardell är ett exempel på hur en vanlig svensk har kunnat bli väl utbildad och miljardär. Det är långt ifrån möjligt i de flesta länder om man inte blir framgångsrik idrottare, musiker eller filmstjärna. Inte ens chansen att bli framgångsrik företagare är självklar i många länder för andra än dem som tillhör eliten.

Tänka sig att hela VOLVO snart är kinesiskt. Varför inte? Kineserna försöker ju skapa sin variant av den svenska modellen. Ett gigantiskt folk med stor aptit tar ett allt starkare grepp om världen. Vad händer när de billiga pengarnas tid är över? Tar Kina schack matt på övriga världen då? Spännande tider är det.
https://www.expressen.se/dinapengar/aktier-och-bors/miljardaren-som-har-rort-om-i-volvogrytan/

Dagens kalkon
Vladimir Putin. Fegt att inte våga tillåta konkurrens om makten. Om man ser mer än sig själv i världen, och inte har berikat sig genom omfattande korruption, fruktar man inte riktig demokrati.
https://www.google.se/amp/www.euronews.com/amp/2017/12/26/two-russian-political-parties-decide-not-to-contest-putin
http://www.euronews.com/2017/12/25/russian-opposition-figure-alexei-navalny-has-been-banned-from-taking-part-in-next-year-s-presidential-election-election-commission-

Dagens stjärna
Ann-Charlotte Marteus. Klart att framtiden är ljus och att alla problem kommer att lösas.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/hang-inte-lapp-om-tio-ar-ar-sverige-ett-paradis/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar