onsdag 27 december 2017

Kompetens och integritet

Dyra misstag
Tänk vad många "4-spår" vi hade kunna bygga runt om i Sverige om inte Vattenfall fått ok för att leka med skattebetalarnas balans och resultaträkning runt om i världen utanför Norden! Bra att Maud Olofsson äntligen erkänner att det var ett stort misstag att låta företagsledning och M&A bankirer tjäna massor av pengar på svindyra transaktioner som aldrig borde ha genomförts. Kommuner och staten ska inte leka företagare. Det är både fel roll att spela i samhällsbygget men det offentliga har inte de uppdrags och styrmekanismer de behöver för att bärkraftigt tillföra någon nytta på en konkurrensutsatt marknad som kommuner och stat kan reglera. Det offentliga ska enbart driva bolag om det saknas god konkurrens på marknaden och om det är kritiska tjänster som är mycket olämpliga att tillåta som privata monopol. Personligen tycker jag både Telia och Vattenfall är goda exempel på att staten är en olämplig ägare. För att öka ansvarstagandet bland ägarrepresentanter i styrelser är det lämpligt med ägarrepresentanter som har egna pengar att förvalta, inte andras. Då är jag säker på att styrelserna bemannas både bättre med relevant kompetens och personer med mycket integritet. 89 miljarder i förlorade pengar är enorma summor! Vad har statens företrädare lärt av det?

Det tidigare kommunalrådet, Roland Agius, och en tidigare ekonomichef i Uppsala kommun, Hans Jensevik, uttryckte nyligen behovet av att skilja mellan samhällsrollerna väl i en debattartikel. Som alla väl fungerande system bygger de på tydliga och logiska rollfördelningar. Att blanda roller är sällan framgångsrika systembyggen. Samhällsbyggen är väldigt komplexa system som ständigt utmanas av egoistiska agendor och andra samhällssystem. De robustaste samhällssystemen som ständigt vidareutvecklas överlever, övriga går under. Diktaturer har alltid gått under. Demokratier där en myndig är lika med en röst är en ung företeelse sett utifrån människans historia, vi får se hur väl den kan hävda sig mot mer auktoritära och enfaldiga samhällssystem. Det är på inget sätt givet att de västliga varianterna av demokrati segrar. De tenderar att både bli för byråkratiska och sena att ta i problem. Och de tenderar att tillsätta styrelsemedlemmar som inte håller måttet för att tjäna de människor de företräder väl. Inte sällan är vänskapskorruption vanligt vid tillsättningar där meritokrati borde vara rådande. 89 miljarder skulle kunna finansieringen av att göra Katalonien till ett eget land....
https://login.ntm.eu/pren/default.aspx?sn=UNT&meter=true&action=completerequest&redirect=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2fasikt%2fdebatt%2fkommunen-ar-inget-foretag-4838941.aspx&callback=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2finc%2feprencallback.aspx

Dagens kalkoner
Stefan Löfvén. Länge dröjde det innan Socialdemokraterna valde att kalla en spade en spade och att på allvar ta tag i problem som kraftigt påverkar enskilda människor negativt. Barn till tiggare och alla som på ett eller annat vis tvingas tigga i Sverige hjälps inte av en missriktad ”rättighetsdebatt”. Allt fler som bor allt trängre i utanförskapsområden går ett fortsatt svårt och vilset liv till mötes. Jag kan bara tro att S gjort en rad opinionsundersökningar och insett att runt 80% av svenska folket, inklusive många invandrade, har fått nog av den oansvariga politiken som är ohållbar.
https://www.svd.se/lofven-oppen-for-nya-atgarder-mot-tiggeri

De som väljer att inte vaccinera sina barn. Det utsätter inte bara det egna barnet för onödig livsfara, de utsätter många människor för livsfara. Jag har tidigare motionerat om behovet av att ta oviljan att vaccinera sina barn på större allvar. Oviljan utsätter det så kallade flockskyddet i Sverige för onödiga och oacceptabla risker. 
http://www.gp.se/nyheter/sverige/vaccinering-skydd-mot-större-mässlingsutbrott-1.4981711

Dagens stjärna
Thomas Gür. Han är fantastiskt historiskt kunnig och en mästare på att formulera sig. 
http://www.gp.se/ledare/julens-seger-över-stalin-1.4946055

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar