söndag 24 december 2017

Snabbare och bättre inkludering

Du behövs
Du som kommer till Sverige är välkommen och behövs, om du har arbetskraftsinvandrat, får stanna av asylskäl eller av andra skäl har blivit en formell del av vårt samhällsbygge. Du behövs. Att Sverige  har hanterat migrations- och integrationspolitiken oansvarigt är inte ditt eller andra invandrades fel, det är en misslyckad administration av Sverige. Att Sverige har byråkratiska regler som inte klokt matchar dagens behov är inte heller ditt fel. Det är inte heller ditt fel att arbetsmarknaden har regler som fackförbund och arbetsgivarorganisationer enats om. Självklart är det inte heller ditt fel när kvaliteten i svenskaundervisningen brister och staten genom Migrationsverk och Arbetsförmedling misslyckas att snabbt aktivera dig i inkluderande sysselsättning som betydligt snabbare än nu leder mot självförsörjning. Fridolins fantasi och vackra ord har ingen förmåga att inse vad hans migrationspolitik leder mot. En politik som på många sätt är samhällsfarlig när samhällets förmåga att mycket snabbare inkludera nysvenskar är underkänd. Kombinerat med ett stöd och bidragssystem som är ohållbart, och orättvist. Men det är inte ditt fel! Om jag befunnit mig i krig, varit förföljd och förtryckt eller levt i fattigdom hade jag också försökt ta mig till ett bättre samhälle. Jag tror de allra flesta som har möjligheten gör ett försök att ta sig till en bättre framtid. De svenska bidragssystemen gör det säkert också möjligt för många att av människosmugglare köpa resetjänster på kredit. Att du tar chansen är aldrig något som du ska klandras för. Att framförallt Sveriges större bostadsorter får allt större problem med det mesta är inte ditt fel! Det är bara nationella och lokala regeringar som kan klandras för att vi hamnat i denna situation. Särskilt den nationella regeringen, i olika formationer, som grovt brustit i sin förmåga att ta ett långsiktigt hållbart ansvar för dem de företräder.

Om du vill bli en del av vårt samhälle, i Uppsala och Sverige, måste du anstränga dig hårt för att lära dig svenska och skyndsamt yrkesutbilda dig inom yrken där vår arbetsmarknad har stora brister. Och du måste lära dig, och följa, våra grundläggande lagar som gör just vårt samhälle unikt. En unik mix av individuell frihet, jämlikhet, demokrati och en skyldighet för alla som kan att vara självförsörjande. Det är ditt ansvar, ingen annans. Du är varmt välkommen om du vill göra allt du kan för att bli en värdefull del av vårt gemensamma samhällsbygge. Inga andra kommer att fixa en positiv framtid för oss, det pusslet får vi fixa själva. Jag tror vi lyckas med det nu när äntligen förnekelsens tid är över. Julen är hoppets tid. Nu tycks äntligen Sveriges riksdag ha stor majoritet för att en betydligt mer hållbar migrations- och integrationspolitik måste bli verklighet! Det är en bra julklapp till det svenska folket.
https://www.expressen.se/ledare/lyssna-pa-andersson-integrationen-funkar-inte-/
http://www.gp.se/ledare/sonesson-skrota-ebo-och-inf%C3%B6r-spr%C3%A5kkrav-f%C3%B6r-b%C3%A4ttre-integration-1.4955048
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rekordhog-asylinvandring-trots-ny-flyktingpolitik
Dagens kalkon
De som stjäl och skadar andra människor. Särskilt funktionshindrade människor.
http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/90-%C3%A5ring-r%C3%A5nad-p%C3%A5-serviceboende-1.4957140

Dagens stjärnor
Tomten. Konsumtionssamhällets stora hjälte. Låt oss hoppas att framtiden bjuder på många fler kramar och delade julklappar än idag. Delningsekonomin är fantastisk, och nödvändig, om inte våra begränsade tillgångar på jorden snart nått sin peak.
https://digital.di.se/artikel/har-ar-de-hetaste-trenderna-och-bolagen-i-sveriges-vaxande-delningsekonomi
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/04/sou-201726/

De makter som kraftigt flyttar fram sina globala positioner parallellt med att västvärldens demokratier är på dekis. Varför ska de avstå från att ta för sig runt om i världen? Det har ju västvärlden under hundratals år gjort framgångsrikt. I en värld med begränsade resurser gör de flesta makter vad de kan för att se till sitt folks bästa. Kina är inte en diktatur som bara berikar några få av sina snart 1,4 miljarder invånare. De har sin egen form av fördelningspolitik. Och dess ledning har större bekymmer än en svensk regering att säkerställa mat på bordet och tak över huvudet åt sin befolkning. En befolkning som till över 90% består av ett folkslag, och som talar ett gemensamt språk. Ett folk som också tillverkat väldigt många av världens alla julklappar....
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sverige-snoozar-medan-kina-tar-over-varlden/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar