fredag 12 december 2014

Usch!

Vila i frid!
Alla jordens kärlek till Viveka. Hennes liv blev på tok för kort. Hennes begravning idag blev väldigt känslosam. Särskilt tungt att se Simons och PeOs tunga och självklara sorg. Så hastigt lämnade hon. En mycket vacker och kärleksfull begravning. Minnesstunden var mycket varm. Vila i frid Viveka!

Föraktfullt och respektlöst
Igår drev ordföranden för Plan och Byggnadsnämnden i Uppsala igenom ett så kallat bygglov för ET civilflygplatsterminal på Ärna. Oavsett hur man ser på frågan om en civil flygplats eller ej är ärendehanteringen av bygglovsansökan hanterad föraktfullt och respektlöst. Jag undrar jag hur den nu avgående ordföranden vill bli ihågkommen. Knappast som en person som respekterar Uppsalaborna, demokratin och sina nämndkollegor. Det är helt oacceptabelt att ta upp ärenden på dagordningen för beslut som 1) inte var planerade på dagordningen 2) inte hade beredda handlingar från tjänstemännen som beslutsunderlag 3) yttrandetiden för invånarna sträcker sig till den 24/12. Syftet är att beslutsfattare ska beakta dessa yttranden innan de fattar beslut! Det är många dagar för yttrande mellan den 11/12 och 24/12! Väldigt dålig hantering av ärendefrågan. Hanteringen spär på det farliga politikerföraktet. Jag utgår ifrån att kommunen själv via KS/KF korrigerar detta formfel. Annars måste det vid överklaganden leda till att Förvaltningsrätten ogillar bygglovsbeslutet.

Det är självklart att ett bygge som så kraftigt påverkar centrala Uppsalas framtid ska beredas bättre. Självklart ska det föregås av en detaljplan som bl a tar hänsyn till trafikkonsekvenser kopplade till olika scenarier. Och självklart ska eventuella bygglov starkt kopplas till att byggherren enskilt ska stå för de infrastrukturkostnader som kommer att krävas i stadsrummet. Gör om! Gör rätt!
http://www.unt.se/uppland/uppsala/arrogans-bakom-beslut-3510328.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar