torsdag 4 december 2014

Separata valdagar

Olika valdagar
När jag föreslår separata valdagar får jag alltid höra motargumentet att valdeltagandet sjunker. Så blir det säkert. Jag tycker det är ett pris man kan betala för att vitalisera demokratin och bättre göra invånarna medvetna om att det är viktigt att inte bara rösta lika i riks och kommunvalen utan var för sig noga analysera partiernas olika företrädare och politiska förslag.

EU och Sveriges riksdag sätter regler och ramar som påverkar alla kommuner. I kommunerna förhåller sig politiker och tjänstemän till de övergripande reglerna och ramarna och jobbar med konkret verkstad för att en kommun ska utvecklas så framgångsrikt som möjligt för sina invånare. I EU och rikets val ska man därför välja partier som man tycker driver regel och ramfrågor som man gillar. Och lägger en budget för att stimulera mot önskad riktning och leverera påtvingade eller självpåtagna åtaganden. Lokalt ska man i huvudsak leverera välfärdens innehåll och praktiskt stimulera lokal tillväxt. Det är olika uppdrag. Därför tycker jag att det ska vara olika valdagar.

Om "endast" 80% röstar om vi har separata valdagar tycker inte jag är något stort problem. 100% av alla med rösträtt får ju rösta! Och i Sverige är det enkelt att rösta. Om en medborgare väljer att inte utnyttja den demokratiska rätten måste vara deras enskilda ansvar. Att rösta är en rättighet, inte en skyldighet. Men den som inte engagerar sig politiskt eller röstar kan också avstå ifrån att gnälla! Två valdagar under en fyraårig mandatperiod.

1 kommentar:

  1. http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-gora-upp-med-sd-om-migrationspolitiken/

    SvaraRadera