onsdag 10 december 2014

Bombande centralisering

Tomten
Tänk att det finns de som tror på tomten. Läste återigen några artiklar där skribenterna tror att ett helt förstatligande av en redan kraftigt statligt styrd skola är räddningen för en skola i kris. De tror uppenbarligen på tomten. Varför skulle ett totalt förstatligande lösa utmaningar som t ex finansiering och tillgång på bra lärare? Likformigheten styrs ju redan av skollagens alla krav som alla kommuners rektorer och politiker ska följa. Staten driver både Skolverket och Skolinspektionen. Därigenom styrs och följs i huvudsak skolorna upp. Med varierande kvalitet försöker även kommunerna tillämpa kvalitetsuppföljning av den utbildning som erbjuds. Det är politiker som misslyckats med att utifrån goda ekonomiska satsningar på skolan, läs den senaste OECD-rapporten där de anser att den svenska skolan får mycket pengar men presterar dåliga resultat, ge alla elever bästa möjliga utbildningsstart.
http://www.skolinspektionen.se
http://www.skolverket.se

I en av artiklarna om skolan sägs att en kommun inte alltid söker statliga pengar eller väljer att prioritera ner skolans resurser för annat. Söker alltid Sverige alla möjliga pengar från EU-fonderna? Varför ska man tro att den statliga budgeten hanteras annorlunda än den kommunala (förutom bristen på balansräkning)? Det är ju både dumt och naivt att tro att staten kan låta bli att prioritera bland begränsade resurser. Varför skulle skolan totalt sett få mer än idag bara för att ansvaret helt flyttas till Stockholm? Har vi finansieringsproblem inom migrations och integrationsområdet? Har vi ett underfinansierat Försvar? Har vi ett underfinansierat underhåll av vår infrastruktur? o s v. Och varför skulle staten idag bli en bättre arbetsgivare för lärare och rektorer? Möjligen i små kommuner då det kollegiala utbytet sannolikt kan bli begränsat men om bredband finns har man idag en fantastisk tillgång till massor av kollegor och pedagogiska experter runt hela jorden. Eller tror du att om Sverige blir en anställningskrets för lärare så kan staten tvinga de bästa lärarna att jobba på de mest utsatta skolorna? Nej, så fungerar det inte längre. Sluta upp med det tröttsamma ivrandet för ett totalt förstatligande av skolan! Lägg energin på att hjälpa till att stärka det pedagogiska arbetet i befintlig form istället! Bara för att skolan underpresterar slipper inte ansvariga politiker skuld genom att låtsas som att ett totalt förstatligande löser problemen. Så är det inte! Centralistiska system blir också mycket sårbara system. Det är bl a därför som Internet har den arkitektur det har! En bomb ska inte kunna slå ut hela systemet.

Bombhot hela tiden
Håller Sverige på att bli som i Irak och Afganistan? Jag hoppas Sverige fortsätter att vara en fredlig del av jorden. Den senaste tiden har det dock varit en hel del bombhot mot flera av våra viktigaste verksamheter. Skolor har bombhotats och fått utrymmas. Flygplatser har bombhotats. Och våra Domstolar har bombhotats! Det är inte ok! Vad är det som händer? Har svensk organiserad brottslighet växlat upp sina metoder till dessa farliga nivåer? Då behöver även en förstatligad skola konkurrera med ytterligare finansiering till Polisen. Den nya Polisorganisationen är ett av få exempel på när centralisering för att bryta dumt gränstänkande är en klok metod. Låt våra skolor vara! Ta bort mycket av administrationskraven och fördela om skolpengar så att utsatta barn och unga får bättre stöd.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/vi-vet-inte-riktigt-vad-som-kommer-att-handa/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/bombhotet-mot-gota-hovratt-i-jonkoping-var-falskt/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar