måndag 22 december 2014

Slöseri med skattemedel

Belöna kompetens och erfarenhet
Inom alla yrken finns bra och mindre bra människor vad avser förmågan att lösa sitt uppdrag framgångsrikt och då sannolikt uppskattat. Jag tillhör dem som anser att de som är kompetenta och som levererar bra resultat är värda högre ersättning än andra. Inom lärarkåren finns en hel del upprördhet mot det förstelärarsystem som införts. Det upplevs som orättvist. Jag kan dela deras missnöje med hur möjligheten att premiera vissa lärares särskilda begåvning har implementerats. Implementationen får underkänt men principen är rätt! Kompetens, erfarenhet och prestation är det viktiga. Inte antal år hos en särskild arbetsgivare!

Politikerarvoden
Politiker får inte lön! De får arvoden för sina politiska uppdrag. Om man är kommunalråd, landstingsråd eller riksdagsledamot så får alla samma grundersättning oavsett kompetens, erfarenhet eller prestationsförmåga. Det tycker jag är ett idiotiskt system. Samma princip borde gälla för politiker som för övriga på arbetsmarknaden. Även om politiska uppdrag är förtroendeuppdrag och inte anställningar så är ett förtroendeuppdrag ett mycket krävande arbete. Självklart påverkas arbetets resultat av vilken kompetens, erfarenhet och prestationshistorik en person har. Därför borde även politiska uppdrag ha differentierade arvodesupplägg. Varför inte t ex ett riksdagsarvode, 61.000/månad, som bas men att en runt 20 år som saknar högskoleutbildning får 50% av det arvodet. Och den över 35 år med riktig arbetslivserfarenhet och en högskoleexamina får basersättningen. Och den över 40 till 67 som har en högskoleutbildning, rikligt med arbetslivserfarenhet, en imponerande prestationshistorik 1,25 * basersättningen. Nu när de tidigare väldigt generösa fallskärms och pensionssystemet för politiker kraftigt försämrats är det rimligt att göra även denna förändring! Vi vill väl ändå få så många duktiga och allmänbildade som möjligt som politiska representanter? Annars kommer det allt mer bli som inom rikspolitiken idag.

Sjukt exempel
Vad är ett rimligt arvode till en politiskt aktiv 25 åring? Utan imponerande utbildning eller arbetslivserfarenhet? Inom Sverigedemokraterna tycks de tycka att skattebetalarna ska betala över 100.000 kronor per månad för en så "fantastiskt" kompetent och erfaren person som Pavel Gamov! För att inte tala om den demokratiska aspekten på att SD anser det lämpligt att en och samma person kan sitta på flera demokratiska ledarstolar samtidigt! Pinsamt och oacceptabelt! Jag betalar inte skatt för att något liknande ska vara möjligt! Alla hårt slitande företagare som i bästa fall kan lyfta 30.000 per månad hånas med liknande arvodesmöjligheter! 99% av Sveriges hårt slitande som inte tjänar i närheten av 100.000 kr per månad säger garanterat ICKE ACCEPTABELT! Mycket framgångsrika företagare, framgångsrika inom näringslivet, framgångsrika idrottare, kulturpersoner, ledande tjänstemän och ett fåtal ledande politiker är en sak. Men inte en 25 åring utan imponerande bakgrund.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/gamov-drar-in-100-000-i-manaden-3522756.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar