torsdag 25 december 2014

Ständiga förändringar

Change -or die
Innan första världskriget bröt ut kunde de välbärgade relativt fritt röra sig runt om i Europa och på vår övriga jord. Efter första världskriget blev det väldigt mycket svårare. Rädslan för att fiender och sabotörer lätt skulle ta sig in i det egna landet var stor. Vem vill släppa in fiender eller sabotörer i sitt eget hem? EU byggets grund går ut på att jobba bort själva känslan av rädsla för olikheter och mellan Europas folk. Och att skapa en kontinent med lika mycket rörlighet bland arbetskraften och kapitalet som inom USA. Men har det blivit så? Man kan knappast trovärdigt påstå att arbetskraften rör sig fritt och med framgång inom Europa. Och varför är det så? Personligen tror jag grundproblemet är att EU inte lyckats besluta om ETT gemensamt språk som ALLA inom Unionen ska lära sig utöver sitt tidigare nationella huvudspråk. Då, och först då, kan vi få en ordentlig arbetskraftsrörlighet inom EU. Så grundläggande viktig är förmågan att bra kunna kommunicera mellan oss människor.

Europa har nu stora strukturella problem som bl a visar sig i dåliga nationella och lokala ekonomier. Och mycket oroande hög arbetslöshet. Och en åldrande befolkning. För att komma ur denna dåliga situation krävs reformer. Vissa tar längre tid än andra att se effekten av. Den viktigaste av alla är ETT gemensamt språk! Den reformen tar tid att införa. Vad väntar vi på? Frågan visar hur svårt det är att genomföra självklara förändringar när människors fåfänga, stolthet, självgodhet och inskränkthet är med i beslutsfattandet.

Idag är det främst icke Européer och mindre bemedlade Europeiska människor som förflyttar sig mellan de europeiska länderna, av liknande skäl. Om vi inte lyckas vitalisera Europas ekonomi kommer det åter mullra i Europa. Vi är inte immuna mot väpnade konflikter. Tro aldrig det! Vi kan mycket bättre. För att lyckas måste maktens människor fatta att vi har ett kraftigt paradigmskifte från industrisamhälle till ett informations & tjänstesamhälle! Det kräver reformer som omfamnar det skiftet.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/maja-hagerman-forandringens-latta-darrning/

Världssamvete och humanitär stormakt
Är många svenskar naiva? Det tror jag absolut. Och jag tror att det faktum att vi undvikit krig under 200 år starkt har bidragit till den naiva inställning till samhällsutmaningar som många har. Läste igår bl a en debattartikel som vill att Sverige ska bli en ännu bättre världsmästare i humanitärt bistånd. En fin tanke. Men man måste också klara av att socialt och ekonomiskt hållbart vårda de åtaganden man redan gjort. Att vara humanistiskt naiv kan annars visa sig bli väldigt dyrt ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Till att börja med måste Sverige snabbt lära sig mer av t ex USA om hur de jobbar med integration av flyktingar från t ex Irak och Afganistan. Bl a är det viktigt att inkludera människor fortare så att lojaliteten blir självklar mot det nya och gemensamma.
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/37f09406-8563-11e4-ab4e-00144feabdc0.html

Orättvisa
Ja, svenskar med ingen eller mycket liten erfarenhet och känsla för hur världen utanför Sverige fungerar är ofta väldigt naiva. För att försvara våra demokratiskt uppbyggda värderingar och våra grundläggande lagar krävs en betydligt bättre integrationspolitik. Och med fördel används vår svenska flagga som vår gemensamma symbol för våra grundvärderingar. En flagga som inkluderar alla som väljer att ställa sig bakom de värderingarna och som är lojal mot dem.

Mänskliga rättigheter har mycket att önska runt om i världen. Sverige är rätt bra inom den grenen. Men i fall efter fall där internationella domstolen i Haag försöker ställa ledare till svars för hemskheter så misslyckas de. Och många av de flyktingar Sverige hjälper kommer från länder som kraftigt bryter mot mänskliga rättigheter. De allra flesta av dessa medmänniskor behöver bättre inkluderingspolitik för att ges en rimlig chans att förstå att det svenska samhället är VÄLDIGT annorlunda från de samhällen de tillfälligt eller för alltid lämnat. En mycket bättre inkluderingspolitik är nödvändig om inte mullret från en allt svagare social gemenskap och sociala orättvisor ska bli dånande högt. Sverige kan mycket bättre! Det försöker jag bidra till! "Change - or die" skulle nog Darwin säga.
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21636780-international-criminal-court-takes-another-bad-knock-first-kenya-now-sudan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar