onsdag 17 april 2013

Mot enfald och offentliga monopol

Lyssna
Signalerna är entydiga. En stor majoritet svenskar tycker att det är fel att skattepengar ska gå till vinster hos privat kontrollerade företag. Inte så konstigt att de tycker så eftersom ingen av oss känner för att betala skatt till något som vi inte tycker att skatten ska gå till. Logiken runt möjligheten att kunna göra vinster är nog tyvärr för komplex för att en majoritet av människor ska förstå den.
Om vi antar att upphandlaren har tydliga kvalitetskrav, tydliga kvalitetsuppföljningssystem och en tydlig prislapp per tjänst man önskar vad är då problemet med att gå från en leverantör av tjänsterna till flera konkurrerande? Konkurrenter som inte bara kan konkurrera om kreativa metoder för att lösa sin uppgift utan även att lösa uppdragen så prisvärt som möjligt (samtidigt som man klarar att uppfylla kvalitetskraven). Teoretiskt kan ineffektivitet i et monopol motverkas men även internationalisering av tjänsteproduktionsmodeller kan bidra till att i tjänstesamhället skapa nya viktiga exportintäkter för Sverige. Offentliga verksamheter har i huvudsak inte uppdraget att erbjuda sina tjänster utanför Sveriges gränser.

Varför vill då allt fler svenskar "förbjuda" vinster kopplade till skattefinansierade tjänster? Är inte det självklart? De tror inte att kvalitetskraven är tydliga. De tror inte att kvalitetuppföljningen fungerar. De tror att privata intressen driver kostnader. Om inte Alliansregeringen tar den inställning på allvar kan det bli allvarligt. Inte minst för förtroendet för att göra affärer i Sverige. Personligen tror jag huvudproblemet rör sig om en bristande förmåga att säkerställa kvalitet i leveranserna. Och vänsterorienterade reportrar som inte vill ha konkurrens. Om upphandlingarna har tydliga kvalitetskrav, upphandlaren regelbundet använder kvalitetsuppföljningssystem och om upphandlaren har "vapen" att snabbt kunna ta över misskött verksamhet, då är dagens konkurrenssituation väldigt positiv ur ett mångfalds och ekonomiskt perspektiv. Den privata vinstmöjligheten är då också helt kopplad till hur effektiv offentlig verksamhet är på att producera tjänsterna. Dvs om offentliga producenter är duktiga är det mycket svårt för privata leverantörer att tjäna pengar. Det är dock viktigt att komma ihåg att man måste hålla tungan rätt i munnen när man jämför offentliga verksamheter med privata. Inom t ex en kommuns skolverksamhet erbjuds en skolpeng per skolprogram men i de flesta fall samlar de inte på vinst för att regelbundet kunna betala för t ex omfattande lokalförbättringar. Offentliga verksamheter kan ofta låna pengar billigare än privata aktörer.

Kvalitetsupphandlingar, kvalitetsuppföljningssystem, minsta offentliga produktionsförmåga måste definieras per tjänsteområde och regelverket runt producenter som missköter sig måste förbättras. De som förstår det positiva för oss invånare och för svenskt välstånd med mångfald och konkurrens måste se till så att dessa förbättringar genomföras nu!
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/4/16/starkt-motstand-mot-vinster-i-valfarden/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar