lördag 6 april 2013

Social turism & välstånd

Fristat för de fattigaste Européerna?
Vad vill de som talar om rätten för alla som vill ska få komma till Sverige och leva här? Ur ett ideologiskt perspektiv borde det vara självklart att alla jordens människor fritt får röra sig. Nu är det inte så. Av många skäl. Ett av skälen är att olika länder har utvecklat olika samhällssystem. I Sverige har vi ett samhällssystem som bygger på att en stor andel av invånarna arbetar för att betala våra i jämförelse med andra länder mycket generösa sociala system. Även om stora pensionsavgångar öppnar upp för yngre att stiga in på arbetsmarknaden tror jag att utvecklingen där allt färre ska finansiera kostnaderna för allt fler fortsätter. Om man vill att Sverige skall fortsätta att vara ett generellt välståndssamhälle är det en ohållbar utveckling.

Idag kan vi återigen läsa om ensamkommande flyktingbarn. Bland annat från Afganistan. Vilka är de? Hur har de tagit sig hela vägen från Afganistan? Hur har den resan finansierats? Varför kommer de till just Sverige? Idag kan vi återigen läsa om Romska familjer som tagit sig från EU landet Rumänien till Sverige. Från fattigdom i ett EU land för att försöka söka lyckan i ett annat EU land. Många av dessa personer försöker försörja sig i Sverige genom att bl a tigga. I dagens UNT kan vi bl a läsa att vissa tycker att dessa utsatta människor självklart ska få gå i skolan, få hjälp till svensk minimistandard på bostäder, sjukvård och varför inte även försörjningsstöd? Jag frågar människor som tycker så följande;
- hur många liknande fattiga, och inte sällan analfabeter, tror du tar sig till Sverige om alla får "Amnesti" i Sverige och full rätt till det svenska välfärdssystemet?
- oavsett hur många du tror kommer, hur mycket pengar tror du att det kommer att kosta?
- eftersom vi redan idag har stora utmaningar med att lyckas få många flyktingar och anhöriga till dessa att bli självförsörjande, hur ser din lösning ut för att dessa personer blir självförsörjande? Läs gärna DN + om hög sysselsättning bättre mål än låg arbetslöshet.
http://www.unt.se/uppsala/jag-forstar-deras-frustration-2361316.aspx
http://www.dn.se/nyheter/politik/s-toppar-redan-oense-om-nya-kompromissen
http://www.unt.se/tierp/rumanerna-hotas-av-vrakning-2356098.aspx

Kör hårt och misstolka mina reflektioner! Jag vet vem jag är och vad jag står för. Jag är för alla människors lika grundläggande mänskliga rättigheter. Jag kämpar för dessa rättigheter genom att stödja viktigt sådant arbete runt om i världen. Jag har sedan många år varit ideellt engagerad i arbete för att försöka hjälpa människor i Sverige att gå från utanförskap till självförsörjning eller meningsfull utbildning. Ur mitt perspektiv är den som tycker att Sverige ska bli en fristat för fattiga naiv och oansvarig. Oansvarig mot kommande generationer om man vill att vårt generella välfärdssystem, med mycket generösa sociala skyddssystem, även ska erbjudas dem. Att integrera norra och södra Europa på det sätt som gjorts är inte hållbart. Olika syn på människan och olika samhällssystem är positivt men vilket system blir hållbart? Är EUs nuvarande överstatliga system hållbart? Det tror inte jag. Det måste göras om. Det blir inte lätt.... Välstånd skapas genom hårt arbete, ständigt lärande, kreativitet och ständiga förändringar. Vissa samhällen är bättre än andra på att skapa en miljö där alla, oavsett social bakgrund, får en chans att genom hårt arbete, ständigt lärande, kreativitet och ständiga förändringar få det materiellt bättre än andra. Jag är glad över att jag är en del av ett sådant samhälle.
http://www.dn.se/ekonomi/ramaskri-efter-sjalvmord-i-italien
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-ge-allt-rikare-u-varld-storre-ansvar
http://www.dn.se/nyheter/varlden/europas-karta-kan-ritas-om-i-skuggan-av-krisen
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-en-ny-ekonomisk-mur-reser-sig-mitt-i-europa
2 kommentarer:

 1. Nog finns det mycket tragedi över det här. Det är knappast så att "flyktingbarnen" har cyklat över bergen för att komma hit. Visst är det organiserat. Och visst bygger hela verksamheten på någon form av egoism någonstans. Att utsätta 10-18 åringar för att släppas av helt ensamma någonstans främmande i utlandet utan språk, bara för att tjäna pengar någonstans, det är förstås vidrigt.

  Och visst fungerar det som all form av egoism gör. Belönas den så växer den. Det vore ju en sak ifall det var vuxna människor som själva stod för sina handlingar och chansade lite våghalsigt. Men att satsa sina (eller nära släktingars) barn. För att berika sig ekonomiskt, det blir ju särskilt vidrigt.

  Tyvärr är ju den här frågan så medialt intressant att det rent realpolitiskt lönar sig att "köpa godhet" genom att för offentliga medel gå dessa smugglare till mötes. Antalet barn eller nästan-barn är förhållandevis litet. Om man skall vara cynisk. Så det blir inte så ruskigt dyrt för skattebetalarna att använda de här människoödena för att ge sig själv, eller sina läsare godwill.

  Det finns nog dessvärre stora mörkertal här också, bland barnen, där man inte vet vilka öden som har drabbat flera av dem. Då inte särkilt få verkar "försvinna" spårlöst efter relativt kort tid.

  Men rent realistiskt sett så kan man nog inte vända opinionen här och på så vis minska den här hanteringen. Antingen hittar aktörerna andra vägar som är mer lukrativa eller också händer något som oväntat kan svänga opinionen. Men det hela är väldigt tragiskt.

  SvaraRadera
 2. Ja. Det är mycket tragiskt ur många perspektiv. Vilken reflektion gör du kopplat till Europeisk fattigdomsförflyttning? Även här, ur ett ego perspektiv, är sannolikheten hög att stora grupper flyttar till platser som kan ge bättre bostäder, bättre mat på bordet, tillgång till sjukvård, skola och försörjningsstöd så länge som inte systemet helt faller samman. Jag talar inte om arbetskraftsförflyttningar dvs så som det var på t ex 60-talet när svensk industri reste runt i Europa och rekryterade arbetskraft som efterfrågades och som inte kunde hittas i Sverige. Hur ser du på det?

  SvaraRadera