måndag 8 april 2013

Socialt ohållbart & vårdnadstvister

Alla medlemsländer måste ta sitt ansvar
För att klara målsättningen att vara ett socialt hållbart land måste Sverige vara tydliga med att vi inte accepterar att andra EU länder avstår ifrån att ta sitt ansvar för att egna medborgare har rimliga levnadsförhållanden och att deras mänskliga rättigheter respekteras. En Europeisk folkvandring med fattiga Europeer till Sverige blir särskilt socialt ohållbart för Sveriges storstäder. Om den sociala hållbarheten i Sverige inte skall falla samman krävs snabba åtgärder från svenska staten för att stoppa en socialt ohållbar utveckling. Är det möjligt? Inte minst är det viktigt att hantera denna utveckling bestämt så att vi kan fortsätta med en mycket generös flyktingpolitik. Jag hoppas staten skyndsamt agerar eftersom allt fler utan arbete och utan utbildning söker sig till vårt lands storstäder. Vad tycker du?
http://www.unt.se/sverige/okning-av-fattiga-fran-eu-lander-2364138.aspx
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/europas-storsta-skam

Barnen och papporna far mest illa
Utan tvekan måste regelverket runt vårdnadstvister göras om. Dagens system skapar, som bifogad artikel tydligt pekar på, onödigt lidande för berörda barn. Dagens system är också mycket negativt för särskilt pappor när önskemål om enskild vårdnad ofta är skälet till varför konflikter mellan föräldrar blir värre än vad de redan var, eftersom de möts i en domstol. Tycker du att dagens regelverk runt vårdnadstvister behöver göras om för att bättre se till barnens bästa och för att se föräldrarna som jämlika?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/standigt-krigande-skadar-barnen-mycket

2 kommentarer:

  1. Men vad tycker du själv Stefan Hanna? Vilken åsikt har du i frågan – förutom den att ”något borde göras”. Du som i ”handling” vill göra Sverige till en av världens välmoende platser (även för barn) ... HUR vill du att lagstiftningen ska ändras?
    Den tidigare lagstiftningen försökte tvinga de stridande föräldrarna till ett samarbete kring barnen. Den misslyckades. Nu vill man hot om förlorad vårdnad väcka föräldrarna till ett samarbete kring barnen – även den tycks ha misslyckats.
    Du vill få en förändring. HUR vill du förändra lagstiftningen så att mha den kan vi få alla stridande föräldrar att samarbeta kring sina barn?

    SvaraRadera
  2. Har inte hunnit komma på något bra förbättringsförslag men jag är säker på att det är möjligt. Du tycks dela att det fortfarande inte är bra. Har du några förslag som vi kan spåna runt?

    SvaraRadera