tisdag 2 april 2013

En ny tid & skolresultaten

Stora förändringar
Sverige behöver enligt vissa en ny berättelse. En berättelse om hur Sverige i grunden kraftigt förändrats under de senaste 50 åren. Från i huvudsak ett avskilt, blont och blåögt land till ett mångkulturellt land där blonda och blåögda blivit en minoritet. Dagens kolumn i DN är läsvärd! Den beskriver kortfattat vilken enorm förändring vi genomgått. Frågan är om vi blivit ett nybyggarland eller ett land med allt för många bidragsberoende? Vad tycker du? Berättelsen blir bäst om den också beskriver en positiv vision av var vi kan vara, eller vill vara, om 30 år. Om vi inser var vi är och bättre bygger vår framtid från den basen är jag övertygad om att även kommande generationer i vår del av världen kan se fram mot ett generellt välstånd.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/sverige-behover-en-ny-berattelse

En segregerad skola i fritt fall?
Skolan fortsätter att engagera. Självklart. Den är den enskilt viktigaste verksamheten för att säkra välstånd och för att ge alla våra invånare en så jämbördig start i livet som möjligt. Oron är dock stor för att dagens skola inte klarar av att säkra vårt fortsatta välstånd och absolut inte att ge alla våra barn och unga bästa möjliga (och så jämlik) start i livet. Vad är då skolans problem?

I dagens UNT är det en intressant debattartikel från en akademisk organisationsforskare om just skolan. Artikeln är lite förvirrande men ändå bra. Precis som med mina egna erfarenheter tycker han att det är allt för många som försöker lösa problem genom omorganisation när det inte löser de grundläggande problemen. Omorganisation är ibland helt nödvändigt men handlar oftast om maktkamper och okunskap snarare än att angripa grunderna till varför verksamheten inte presterar som man önskar. I grunden tror jag delar av svaren går att finna i de stora förändringar som Sverige genomgått de senaste 50 åren. Svenskarna är inte längre ett lika homogent folk som förr.

Det är inte bara sociala skillnader som skiljer invånarna åt. De kulturella skillnaderna är idag väldigt mycket större än förr. Ibland undrar jag om DN inte minns sin förra grävande serie reportage om skolan där de visade att det finns ett starkt samband mellan skolans resultatutveckling och svensk invandring. Är det konstigt? Istället för att prata om att helt förstatliga skolan, som redan styrs av staten, kanske det är mer värdefullt att tala om hur den pedagogiska verksamheten skall klara av att bättre undervisa väldigt heterogena grupper. Om det var stora skillnader mellan individer i en klass när jag gick i skolan så är dessa skillnader betydligt större idag. På vilket sätt hanteras det praktiskt i våra skolor? För att vända skolans negativa trend måste man se verkligheten. Oavsett hur jobbigt det är att se den. I Uppsala satsar vi väldigt mycket pengar på skolan. Är mer pengar till skolan lösningen för att generellt få bättre skolresultat? Om mer pengar behövs anser jag att det är staten som skall skjuta till mer integrationspengar (eller något nytt ord som snart skall användas) till kommunerna. Vad tror du är skolans huvudsakliga problem? I Uppsala vill folkpartister och sossar omorganisera bl a skolverksamheten...... Tänk om det var så enkelt att lösa grundläggande problem.....
http://www.dn.se/nyheter/sverige/modern-undervisning-far-underkant
http://www.unt.se/debatt/den-skadliga-omorganisationen-2349546.aspx
http://www.unt.se/ledare/skippa-ordet-integration-2348063.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar