torsdag 18 april 2013

Sverige är bäst

Aldrig slå sig till ro
De få som lyckas bli bäst inom något vet hur fort den korta stunden då man är bäst kan ta slut. Det finns gott om konkurrens inom alla områden. På många sätt rankas även länder mot varandra. Jag har precis varit några dagar i Bryssel. Inte minst inom EU rankas medlemsländerna inom en rad områden. Väldigt tydligt rankas Sverige som bästa land inom de allra flesta grenar som anses viktiga för att ett land ska försvara och skapa fortsätt välstånd för sina invånare. Det är mycket imponerande. I dagarna presenterades också ett nytt välmåendeindex från några av världens mest ansedda universitet. Där jämförs världens länder och Sverige ligger i topp! Det är enastående bra och jag är stolt över att vara en del av detta samhälle. Visst är det intressant att fakta visar att vi har det så bra samtidigt kan vi varje dag lyssna på en opposition och läsa i media om hur bedrövligt saker är här i Sverige. Bedrövligt i förhållande till vad? Till alla pengar vi betalar i skatt? Till andra länder och i så fall vilket?

Självklart ska man aldrig slå sig till ro. Då brukar det gå utför. Om man vill vara bäst och om man vill säkra ett generellt välstånd även för kommande generationer krävs ständigt hårt arbete och ständiga förändringar. Inte minst viktigt är det att se till så att strukturella problem bland delar av befolkningen bättre hanteras. Om inte människor i utanförskap kan känna hopp och se möjlighet till delaktighet i samhällsbyggandet, då blir samhället socialt ohållbart även om det i jämförelse med motsvarande människor i andra länder handlar om relativt välmående invånare. Vi måste komma på hur vi mycket bättre inkluderar många utlandsfödda och många som inte gått ut gymnasiet med fullständiga betyg i vårt gemensamma samhällsbygge!
http://www.unt.se/debatt/motverka-orsakerna-i-stallet-2380432.aspx
Som alltid handlar det om ledarskap. Organisationer ska underlätta måluppfyllelser men det är alltid ledarskapet inom en verksamhet som avgör om måluppfyllelser uppnås eller ej.
http://www.unt.se/debatt/sjalvklart-ser-stadsdirektoren-over-organisationen-2380409.aspx

Under helgen ska i vart fall jag njuta av och fira att SVERIGE är ett fantastiskt samhälle att få vara en del av. Det tycker jag att även du ska göra! Sen kan vi fortsätta att hjälpas åt för att det ska fortsätta att vara så!

Kan fördomar vara något positivt?
Om du orkar kan jag rekomendera att du läser Hanne Kjölers artikel i dagens DN. Den är mycket intressant och om du tänker till lite så tror jag att även du kommer att tycka det. Hon avslutar med "Men jag tror inte att problemet för ”svaga grupper” blir mindre för att mörkhåriga med både språk och makt utmålar sig själva som en del av ett kollektiv det är synd om.". Är det ständiga offertänkandet i Sverige ett resultat av medias intresse av att skapa konflikter eftersom de säljer på löpen?
http://www.dn.se/ledare/signerat/inte-nyfodda-varje-dag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar